DNB hevner seg på kunder og misbruker AMK-sentralen for å tvangsinnlegge kunder.

images-6

DNB
banken med ansatte uten moralske og etiske skrupler. Kontakter politiet for og få en enslig mor tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Etter at kvinnen har blitt feilaktig behandlet av DNB må innrømme feil banken har begått.

Bakgrunn.
DNB har i flere måneder benektet at de har begått feil fra bankens side ved sletting av et pant. DNB har benyttet tiden til og legge skylden over på kundens nye bank. Skriftlig kommunikasjon fra DNB viser at benektelsen er et faktum fra DNB side. Trenering og uthaling av tid. Fra nov 2015 har DNB visst om feilen de har begått, men bevisst trenert dette for kunden.

Ved ytterligere muntlig og skriftelig kommunikasjon, må banken likevel legge seg flate og innrømme feil den 4 januar 2017. Tydeligvis et stort nederlag for DNB og saksbehandler T.H. Kunden retter en kort tlf til dem etter de endelig innrømmet at feilen var hos dem selv.
Tlf henvendelsen viser samtaleslutt kl 15.59.

På ettermiddagen ringer det på døren. Datteren lukker opp. Moren hører noen spørre om mamma er hjemme og går ut i gangen. Der står to ambulansepersonell. De sier de har fått en henvendelse fra Politiet om en bekymringsmelding for at hun er psykisk syk og trenger akutt hjelp. Kvinnen spør om det er DNB som har kontaktet politiet. AMK personellet bekrefter dette. Kvinnen ber dem med inn.

Kvinnen forteller om forløpet med DNB. Hun viser dem på pc svaret DNB samme dag tilslutt hadde innrømmet at det var hos dem feilen hadde blitt begått. Kvinnen forteller om hvordan bank personell har skreket til henne på tlf og benekta feil. Skriftlig har hun det og. Kvinnen viser dem e-poster hvor dette kommer frem. Helt til DNB samme ettermiddag måtte legge seg flate. Kvinnen viser dem tlf loggen med DNB. Som også viser at samtalen med DNB ansatte ansvarlig for saken T.H ble avslutta 15.59.
AMK personellet anbefaler kvinnen og kontakte sin fastlege dagen etter slik at hun kan få ut mer informasjon fra Politiet og AMK sentralen. AMK personellet hadde selv fått forståelsen av at her var det snakk om akutt psykiatrisk hjelp, selvmord. Så en innleggelse ville være på sin plass.

Da de fikk tlf om utrykning. AMK personellet skriver i sin ambulansejournal : «Pas har idag hatt en samtale med DNB angående et pant i eiendom. Her har det tydeligvis vært noen harde ord som har florert. Pas er forholdvis rolig og i balanse.»
ambulanse-til-blogg
Kvinnen og AMK snakker litt rundt situasjonen om DNB som har bevisst tilbakeholdt info for henne i månedsvis. Det er enighet at hvem som helst hadde kunne blitt frustrert av det. Det snakkes også litt om misbruk av politiet og AMK bruk. AMK ville gi en tilbakemelding om dette.

Dagen etter kontakter kvinnen fastlegen slik som AMK hadde anbefalt henne og gjøre. Fastlegen kontakter politiet som forteller at de fikk en oppringning fra DNB kl 16.48. DNB  hadde vært ekstremt  bekymret for kvinnens psykiske helse. Politiet kontaktet dernest AMK slik de er forpliktet til. Og AMK rykket ut til kvinnens bolig som beskrevet over. Fastlegen kontakter også AMK sentralen.
Fastlegen skriver 5.1.17 om kvinnens psykiske helse : På time idag : Objektiv psykisk. velstelt, orientert for tid, sted og egen data. Sitter rolig i stolen, gir blikkontakt, svarer relevant på spørsmål, ikke latenstid. Pasient er rolig og fattet, men fremstår frustrert over forsikringssak som er med DNB. Det fremkommer ingen psykotiske symptomer, ingen hallusinasjoner, ingen vrangforestillinger. Ikke klinisk deprimert. Ikke manisk, ikke taletrang. Konklusjon, ikke tegn til psykisk lidelse aktuelt ved undersøkelse.

legerklaering5-1-17

Man kan stille seg følgende spørsmål.

1. Samme dag hvor DNB må innrømme at feilen ble begått av dem og etter tlf samtale med kvinnen som ble avsluttet  15.59. Hvorfor ventet de 45 min med og ringe politiet om de var så bekymret for kvinnes «akutte psykiske helse » ? Hvorfor var de ikke bekymret f.eks i desember måned når de trenerte saken med og si hun måtte avvente for DNB skulle «undersøke» saken litt til ? De ble altså først bekymret samme dag de måtte innrømme bankens egen feil. Kanskje de ble litt bekymret over at kvinnen opplyste dem om at en tidligere sak med DNB ville det bli opplyst om også ? Hvordan DNB gladelig trådde over et alvorlig hjertesykt barn ?

2. Man kan stille spørsmål ved om DNB trodde de ville kneble kvinnen, med og prøve å få henne tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Så synd for dem at kvinnen har en psykisk helse noen og enhver kan misunne. Slike ulovlige forsøk er noe av det groveste en kan påføre andre mennesker. Og dette ble begått av DNB. Muligens DNB ansatt T.H. fikk tilslag for dette av sin avdelingsdirektør Trine Lie.

3. Man kan stille spørsmål ved misbruk av Politiet og AMK. Her kunne det gått liv tapt om noen hadde fått et akutt hjerteinfarkt etc og ikke AMK var tilgjengelig. Men på et oppdrag uten mål og mening fra DNB.

4. Er dette de nye kneblingsforsøkene man kan forvente seg fremover ? Misbruk av Politiets ressurser og AMK ? Vær klar over at dette kan koste liv for andre. Det er faktisk så grovt og urovekkende at vi eier nesten ikke ord.

5. DNB ble politianmeldt angående saken 12 jan 2017. Saken er under etterforskning. Vi håper Politiet tar dette på alvor ellers er det fritt frem for hvem som helst og hevde seg på en «bekymring» som AMK må rykke ut til.

6. Kvinnen har hatt kontakt med DNB i etterkant. Ikke en unnskyldning er fremkommet. DNB har derimot sørget for at ingen i sentrale avdelinger får lov og svare kvinnen på hennes spørsmål. Verken skriftlig eller muntlig. Det hele er absurd og patetisk. De har også sørget for at hennes faste trekk til diverse nå er stanset. Slik at hun får arbeid med og kontakte de som det gjelder, husbank, forsikring etc. DNB burde skamme seg hvordan de har oppført seg mot en alenemor med flere barn. Derav barn innen spesialisthelsetjenesten.

7. På bakgrunn av DNBs feil må kvinnen og barna forlate sitt hus og hjem.
8.Det tilsier at noen i DNB ledelsen burde kontakte kvinnen og legge seg langflate.

Hepatitt B- vaksinen dobler sjansen for MS.

nedlasting-6

De siste 5 årene har det ikke vært et eneste tilfelle av akutt Hepatitt-B blant barn 0-9 år i Norge, og heller ingen vaksine har blitt gitt til norske spedbarn. Men Folkehelseinstituttet har mulig lyst til å skade barn ved å innføre en vaksine som alene klarte å doble antall tilfeller av sykdommen Multippel Sklerose (MS) i Frankrike etter innføringen av vaksinen på 90-tallet.

En retrospektiv analyse fra Frankrike mener å ha funnet en sannsynlig og signifikant sammenheng mellom hepatitt B vaksinen og hjernesykdommen MS.

I 1992 gikk WHO ut med sterke anbefalinger om vaksinering av den Franske befolkningen. Fram til 1993 hadde den årlige forekomsten av nye tilfeller for MS ligget stabilt på 2500 tilfeller årlig. De påfølgende årene økte antallet til 4500. Vi snakker altså om nesten fordobling av tilfeller.

Since the implementation of the mass vaccination campaign against hepatitis B in France, the appearance of multiple sclerosis, sometimes occurring in the aftermath of vaccinations, led to the publication of epidemiological international studies. This was also justified by the sharp increase in the annual incidence of multiple sclerosis reported to the French health insurance in the mid-1990s. Almost 20 years later, a retrospective reflection can be sketched from these official data and also from the national pharmacovigilance agency. Statistical data from these latter sources seem to show a significant correlation between the number of hepatitis B vaccinations performed and the declaration to the pharmacovigilance of multiple sclerosis occurring between 1 and 2 years later. The application of the Hill’s criteria to these data indicates that the correlation between hepatitis B vaccine and multiple sclerosis may be causal.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25395338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/figure/Fig1/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/figure/Fig2/

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken, og det spekuleres i at vaksinen kan inneholde proteiner som fremkaller en immunrespons som deretter angriper spesifikke deler av hjernen:

The explanation is not entirely clear, but it could be that one of the proteins in the vaccine was very similar to a protein in myelin. Whatever the mechanism, because of this unique event in vaccination history, of such a large number of people getting vaccinated against hepatitis B in such a short time, and the resultant dramatic wave of new cases, it appears highly likely that hepatitis B vaccination can trigger MS. The author of this paper actually goes so far as calling this ‘an involuntary very large scale experiment carried out on a third of the French population’. PwMS would be wise to consider this information when deciding whether to vaccinate family members against hepatitis B.

http://healthimpactnews.com/2014/new-study-hepatitis-b-vaccination-in-france-sparked-a-wave-of-new-cases-of-ms/

Det er altså denne vaksinen som i løpet av kort tid skal implementeres i den norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination. – PubMed – NCBI

Immunol Res. 2014 Dec;60(2-3):219-25. doi: 10.1007/s12026-014-8574-4. Historical Article

ncbi.nlm.nih.gov

Aggressivt vaksineprogram topper spedbarnsdødelighet

I USA ble hepatitt vaksinen innført til nyfødte rundt år 2000. Amerikanske barn er utsatt for et av de mest omfattende og aggressive vaksinasjonsprogrammene i vesten, det er også et av landene med høyest spedbarnsdødelighet i den industrialiserte del av verden. Til tross for advarslene har norske myndigheter valgt å implementere stadig flere av disse vaksinene. Både barneleger og helsesøstre gikk imot innføringen av rotavirusvaksinen, likevel ble denne innført i fjor. Nå står altså både vannkoppevaksinen og hepatittvaksinen for tur.

«The US childhood immunization schedule requires 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year, the most in the world, yet 33 nations have better IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants. When nations were grouped into five different vaccine dose ranges (12–14, 15–17, 18–20, 21–23, and 24–26), 98.3% of the total variance in IMR was explained by the unweighted linear regression model. These findings demonstrate a counter-intuitive relationship: nations that require more vaccine doses tend to have higher infant mortality rates.»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Ian døde 47 dager gammel

Et av de amerikanske barna som ble utsatt for hepatitt B vaksinen heter Ian Larsen Gromowski. Han fikk hepatitt B vaksinen da han var 7 dager gammel, samme dag blir han syk. Etter 40 dagers sykdomsforløp dør han; 47 dager gammel:

Det anbefales å besøke hjemmesiden til foreldrene til Ian for å se hva Hepatitt-B vaksinen kan gjøre med et uskyldig barn. Advarer mot sterke bilder!

http://www.iansvoice.org/

GOD JUL fra Hægebostad kommune. Blodpenger kreves inn.

images-5

En enslig forsørger opplever at de mindreårige barna og seg selv møter en kommune som har bestemt seg for å gjøre julen ekstra trist og vanskelig med å ikke følge opp familiens rettigheter hvor kommunal feil blir ignorert. I mens må forsørgeren og barna bruke førjulstiden til og pakke ned saker. Pga av feil begått av kommunen blir huset tvangsolgt. Ordfører Margrethe Handeland og Rådmann Ivan Sagebakken har sagt at det er ikke noe de vil gjøre med det.

La oss se på hvordan dette arter seg i praksis. I en liten kommune med  Senterparti ordfører Margrethe Handeland i spissen. Hægebostad kommune i Vest Agder. https://www.haegebostad.kommune.no/

GOD JUL fra Hægebostad kommune. Blodpenger kreves inn. 

En enslig forsørger med mindreårige barn har i lengre tid kontaktet Hægebostad kommune for en redegjørelse på hvorfor kommunen har slettet pantet de hadde i boligen. Startlån /tilskudd. Kommunen evner ikke finne ut av dette , men vedgår i en e-post 7.11.16  at det muligens er blitt en begått en feil da kommunen byttet leverandør for administrering av startlån.
Videre opplyses det om at det jobbes med og få rettet opp i forholdet. Leverandør det ble byttet fra i 2013 er DNB bank til Lindorff.

Vedkommende tar kontakt med kommunen igjen uken etter. Igjen gis det redegjørelse på hvorfor dette er viktig og få på plass. Vedkommende får nå opplyst at pantet kommunen hadde ikke kan tilbakeføres, pga feil begått av leverandør.
Ut av det blå får nå vedkommende   opplyst at startlånet er misligholdt. 3 terminer er ikke betalt. Vedkommende forklarer kommunens ansatte at dette ikke kan stemme. Noe som viser seg korrekt, kun 1 termin er forfalt med en mnd og en annen med 15 dager. Grunnen er at personen har en avtalegiro i en bank som ikke benyttes til vanlig. Til kommunens ansatte sier vedkommende at selvsagt blir det overført penger slik at det kan bli oppdatert. 20.11.16 viser vedkommendes bankutskrift at penger er overført. 8.12.16 viser bankutskriftene at terminene er betalt. På Hægebostad kommunes leverandør, Lindorff side, står beløpene som ikke betalt. Vi finner dette ytterst spesielt. Pdf er selvsagt tatt av saken.

Vedkommende har også kontaktet Ordfører Margrethe Handeland i saken. Handeland hadde ingen interesse i saken, hun var mest opptatt av at kommunen hadde tapt pantet sitt. Ifølge Ordføreren var det ikke noe kommunen kunne bistå med i denne saken, selv om feilen låg hos kommunen selv. Implisitt betyr det at vedkommende kan klare seg selv. Hun ville dog snakke med rådmann Ivan Sagebakken.

Hva gjør Hægebostad kommune når de oppdager at kommunens leverandør / inndrivere har mistet pant i en bolig pga feil fra dem selv ? Jo, kommunen beslutter inndrivelse av hele startlånet.  Kommunens leverandør , Lindorff,  sender ut et brev hvor de beordrer hele startlånet til inndrivelse. 208 046,62 kr. Brevet er datert 21.11.16. «På grunn av vesentlig misligholdelse har utlåner (Hægebostad Kommune) besluttet at låneavtalen skal sies opp og at hele lånet med påpekte renter og omkostninger skal kreves innfridd»

haege-inndriver-startlan

Man kan spørre seg hvem som har besluttet dette. All sannsynlighet ligger hos Rådmann Ivan Sagebakken. Av den enkle grunn at økonomisjefen er i permisjon og vedkommende som nå besitter stillingen ikke hadde turt og tatt en slik beslutning. Men det gjør Rådmann Ivan Sagebakken. Det er nærliggende og tro at Ordfører Margrethe Handeland også er involvert.

Vi har kontaktet flere banker for og høre om det er «vesentlig » mislighold av lånet kvinnen har bedrevet. Av de 8 bankene vi har kontaktet er alle sjokkerte og svarer nei. Ingen ville kalt dette vesentlig mislighold. Ingen ville heller ha krevd lånet innfridd av samme grunn.  Og her snakker vi om et vanlig boliglån / forbrukerlån. Ikke et startlån. Det kan virkelig få en til og undre seg over behandlingen Hægebostad Kommune yter mot de som har minst.
Les lenke vedrørende startlån nederst i artikkel.

Det betyr selvsagt heller ikke noe for verken Ordfører Margrethe Handeland, Rådmann Ivan Sagebakken at vedkommende i høst har gjennomgått behandling for blant annet forhindre blodpropp. Behandling som nå er stanset opp fordi det ikke er kapasitet til og gjennomføre den.

Vedkommende har hentet ut alle dokumenter i saken. Vedkommende har selv greid hva kommunens ansatte ikke greide og finne ut, hvor feilen er oppstått. Kommunen klarte det ikke, fordi de ikke bryr seg om de som har minst. Og fordi for kommunen får det ikke andre konsekvenser enn at de har mistet et pant i en bolig.
Selv om det ikke er vedkommendes feil hva som er gjort, er det der belastningen blir liggende. Julen blir brukt til og pakke ned saker. Pga av feil begått av kommunen blir huset tvangsolgt. Ordfører Margrethe Handeland og Rådmann Ivan Sagebakken har sagt at det er ikke noe de vil gjøre med det.

Ved en senere anledning vil det legges ut mer utførlig dokumentasjon fra Hægebostad kommune og behandlingen av det som kalles fattigdomsbekjempelse.  Og hvordan kommunen håndterer dette i praksis.
Vi har fått flere eksempler og ta av. Blant annet hvordan det nektes re-finansiering til vedlikehold og til akutte situasjoner. Eks hvor Rådmann Ivan Sagebakken blant annet mener en enslig mor kan bære vann i desember mnd fordi vannpumpen var i stykker. Hun kunne spare til det selv. Noe akuttlån var uaktuelt. En vararepresentant for Tverrpolitisk parti synes det var for ille at vedkommende måtte bære vann så lenge. Hun lånte henne pengene privat så hun fikk vann til jul.

Vi har flere eksempler på hvordan kommunens ansatte implisitt sier det er unødvendig og søke om finansiering til f.eks vedlikehold. I ett par situasjoner sitter vi på faktiske søknader, hvor det selvsagt er kommet avslag fra kommunen.

Selv til forespørsler hvor det gjelder at barn ikke skal holdes utenfor i dette lille lukkede samfunnet i Hægebostad, er svaret fra kommunen negativt. Ordfører Margrethe Handeland har også frekkhet til og be en mor som hun vet er godt inne i regler vedrørende fattigdomsbekjempelse, om og sende ordføreren lenker. Dette etter ordføreren hadde sagt nei til og hjelpe vedrørende barn. Vedkommende ba ordfører Margrethe Handeland finne ut av det selv.

Man sitter også på eksempler hvor kommunen har bedt om kun og forholde seg til en persons advokat. Kommunen presser mennesker til og ta en advokat. Ved avslutninger av saker nekter kommunen og betale for advokaten.  Vi vet om mennesker kommunen skylder en 80 000 kr nettopp på dette.

Vi kan tillegge at Rådmann Ivan Sagebakken på eget iniativ ville gi sin gode venn, tidligere Høyreordfører Ånen Werdal feriepenger på nær en 90 000 kr. Da stod det ikke på penger. Kontrollutvalget stanset dette. Sagebakkens gode venn hadde ikke krav på dette.

Se lenke (betaling)

Da håper vi Ordfører Margrethe Handeland og Rådmann Ivan Sagebakken er klar for ansvaret som hviler på dem. Blodpenger er hva som kommer til og hefte ved dem begge to.

Artikkelen vil selvsagt bli oversendt flere instanser som vi vet har interesse for og bekjempe barnefattigdom, hvordan Husbankens lån kan skal komme trengende familier til gode.

Startlån / tilskudd gis de til som har minst og som har problem ved vanlig finansiering av bolig. Kan også gis til utbedring av bolig
eller andre nødvendigheter. (Startlån / tilskudd)
Les mer her : https://www.husbanken.no/startlaan/

Regjeringens politikk, 64 tiltak. «Her forteller jeg Hadia Tajik noe av det vi gjør for at færre barn og familier skal leve i fattigdom.»
https://www.facebook.com/Siv.Jensen.FrP/videos/vb.8893256126/10154058752966127/?type=2&theater

http://www.lister24.no/nyheter/Full-krangel-om-Werdals-feriepenger-480831.html

Nå starter FHI å sprøyte MS inn i norske spedbarn.

nedlasting-6

De siste 5 årene har det ikke vært et eneste tilfelle av akutt Hepatitt-B blant barn 0-9 år i Norge, og heller ingen vaksine har blitt gitt til norske spedbarn. Men Folkehelseinstituttet har mulig lyst til å skade barn ved å innføre en vaksine som alene klarte å doble antall tilfeller av sykdommen Multippel Sklerose (MS) i Frankrike etter innføringen av vaksinen på 90-tallet.

En retrospektiv analyse fra Frankrike mener å ha funnet en sannsynlig og signifikant sammenheng mellom hepatitt B vaksinen og hjernesykdommen MS.

I 1992 gikk WHO ut med sterke anbefalinger om vaksinering av den Franske befolkningen. Fram til 1993 hadde den årlige forekomsten av nye tilfeller for MS ligget stabilt på 2500 tilfeller årlig. De påfølgende årene økte antallet til 4500. Vi snakker altså om nesten fordobling av tilfeller.

Since the implementation of the mass vaccination campaign against hepatitis B in France, the appearance of multiple sclerosis, sometimes occurring in the aftermath of vaccinations, led to the publication of epidemiological international studies. This was also justified by the sharp increase in the annual incidence of multiple sclerosis reported to the French health insurance in the mid-1990s. Almost 20 years later, a retrospective reflection can be sketched from these official data and also from the national pharmacovigilance agency. Statistical data from these latter sources seem to show a significant correlation between the number of hepatitis B vaccinations performed and the declaration to the pharmacovigilance of multiple sclerosis occurring between 1 and 2 years later. The application of the Hill’s criteria to these data indicates that the correlation between hepatitis B vaccine and multiple sclerosis may be causal.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25395338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/figure/Fig1/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/figure/Fig2/

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken, og det spekuleres i at vaksinen kan inneholde proteiner som fremkaller en immunrespons som deretter angriper spesifikke deler av hjernen:

The explanation is not entirely clear, but it could be that one of the proteins in the vaccine was very similar to a protein in myelin. Whatever the mechanism, because of this unique event in vaccination history, of such a large number of people getting vaccinated against hepatitis B in such a short time, and the resultant dramatic wave of new cases, it appears highly likely that hepatitis B vaccination can trigger MS. The author of this paper actually goes so far as calling this ‘an involuntary very large scale experiment carried out on a third of the French population’. PwMS would be wise to consider this information when deciding whether to vaccinate family members against hepatitis B.

http://healthimpactnews.com/2014/new-study-hepatitis-b-vaccination-in-france-sparked-a-wave-of-new-cases-of-ms/

Det er altså denne vaksinen som i løpet av kort tid skal implementeres i den norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination. – PubMed – NCBI

Immunol Res. 2014 Dec;60(2-3):219-25. doi: 10.1007/s12026-014-8574-4. Historical Article

ncbi.nlm.nih.gov

Aggressivt vaksineprogram topper spedbarnsdødelighet

I USA ble hepatitt vaksinen innført til nyfødte rundt år 2000. Amerikanske barn er utsatt for et av de mest omfattende og aggressive vaksinasjonsprogrammene i vesten, det er også et av landene med høyest spedbarnsdødelighet i den industrialiserte del av verden. Til tross for advarslene har norske myndigheter valgt å implementere stadig flere av disse vaksinene. Både barneleger og helsesøstre gikk imot innføringen av rotavirusvaksinen, likevel ble denne innført i fjor. Nå står altså både vannkoppevaksinen og hepatittvaksinen for tur.

«The US childhood immunization schedule requires 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year, the most in the world, yet 33 nations have better IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants. When nations were grouped into five different vaccine dose ranges (12–14, 15–17, 18–20, 21–23, and 24–26), 98.3% of the total variance in IMR was explained by the unweighted linear regression model. These findings demonstrate a counter-intuitive relationship: nations that require more vaccine doses tend to have higher infant mortality rates.»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Ian døde 47 dager gammel

Et av de amerikanske barna som ble utsatt for hepatitt B vaksinen heter Ian Larsen Gromowski. Han fikk hepatitt B vaksinen da han var 7 dager gammel, samme dag blir han syk. Etter 40 dagers sykdomsforløp dør han; 47 dager gammel:

Det anbefales å besøke hjemmesiden til foreldrene til Ian for å se hva Hepatitt-B vaksinen kan gjøre med et uskyldig barn. Advarer mot sterke bilder!

http://www.iansvoice.org/

 

HEPATITT B VAKSINEN: FOR NARKOMANE, PROSTITUERTE OG SPEDBARN?

101828878

Snart blir hepatitt B vaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Sykdommen er ikke typisk for barn, den smitter hyppigst ved blodkontakt og seksuell omgang. Ofte ser man sykdommen hos sprøytenarkomane og prostituerte.

Besøker man http://www.msis.no/emsisexternalweb/DynamiskRapport.aspx oppdager man at det kun har vært 1 tilfelle av akutt Hepatitt-B hos barn mellom 0-9 år i løpet av de siste 6 årene. Det blir årlig født omkring 60.000 barn i Norge. Man snakker da om 1 av 360.000, noe som for selv en helsepolitiker med fagbrev i hotellfag, bør synes forsvinnende lavt.

Aggressivt vaksineprogram topper spedbarnsdødelighet

I USA ble hepatitt vaksinen innført til nyfødte rundt år 2000. Amerikanske barn er utsatt for et av de mest omfattende og aggressive vaksinasjonsprogrammene i vesten, det er også et av landene med høyest spedbarnsdødelighet i den industrialiserte del av verden. Til tross for advarslene har norske myndigheter valgt å implementere stadig flere av disse vaksinene. Både barneleger og helsesøstre gikk imot innføringen av rotavirusvaksinen, likevel ble denne innført i fjor. Nå står altså både vannkoppevaksinen og hepatittvaksinen for tur.

«The US childhood immunization schedule requires 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year, the most in the world, yet 33 nations have better IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants. When nations were grouped into five different vaccine dose ranges (12–14, 15–17, 18–20, 21–23, and 24–26), 98.3% of the total variance in IMR was explained by the unweighted linear regression model. These findings demonstrate a counter-intuitive relationship: nations that require more vaccine doses tend to have higher infant mortality rates.»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Ian døde 47 dager gammel

Et av de amerikanske barna som ble utsatt for hepatitt B vaksinen heter Ian Larsen Gromowski. Han fikk hepatitt B vaksinen da han var 7 dager gammel, samme dag blir han syk. Etter 40 dagers sykdomsforløp dør han; 47 dager gammel:

«At approximately 1:00 am, Ian Larsen Gromowski went to heaven to meet his Grandpa Ken. No words exist to express how Scott and I felt then, feel now, or will feel for the rest of our lives. We had a son who died after just 47 days of life and who suffered tremendously. To say we miss and love him beyond belief does not even begin to do our feelings justice. Life has changed greatly for us. We are changed people. No one and no child will ever replace our precious “lil’ sunshine” Ian.» 

Det anbefales å besøke hjemmesiden til foreldrene til Ian for å se hva Hepatitt-B vaksinen kan gjøre med et uskyldig barn. Advarer mot sterke bilder!

http://www.iansvoice.org/

Vaksineinnføring på ikke-medisinsk grunnlag:

Fram til nå har hepatitt B vaksinen vært forbeholdt enkeltgrupper med spesiell smitterisiko. Men i januar 2015 ga stortinget klarsignal til at vaksinen nå skal gies til alle norske spedbarn. Et av argumentene fra FHI skal dreie seg om at «enkelte barn ikke blir stigmatisert». Den merkelige argumentasjonen innebærer at man heretter kan innføre vaksiner på ikke-medisinsk grunnlag.

Skal man tro de siste års trend med tanke på korrupsjon vil industriens lakeier i våre regjeringskorridorer belønnes med lukrative industrijobber etter endt regjeringsperiode. Når vaksinen innføres vil 180.000 doser bli distribuert årlig. Det sier seg selv at kostnadene for disse 180.000 årlige dosene ikke står i forhold til dette ene tilfellet av 360.000 barn de siste 6 årene. Det er hevet over enhver tvil at noen tjener enorme summer på slike avtaler.

«Blant begrunnelsene for at hepatitt B-vaksinen bør tilbys alle spedbarn, viser Folkehelseinstituttet til at dette kan forebygge smitte hos personer som ikke er en del av definerte risikogrupper, samt risikoen for at vaksinasjon av utvalgte barn i barnehageavdelinger kan føre til stigmatisering og brudd på personvernet»

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/innforer-hepatitt-b-vaksine-for-alle-barn/
Norske politikere i seng med legemiddelindustrien:

Det har gjentatte ganger vist seg at politikere og folkevalgte i nøkkelposisjoner går rett inn i lukrative stillinger i legemiddelindustrien eller lobbyselskaper tilknyttet disse etter endt jobb i politikken. I følge politikerne selv er en slik gest uproblematisk. Sistemann inn på lønningslisten er Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Etter storslagen innsats som helseminister i 2009 oppnådde hun gode svineinfluensavaksineresultater. Belønning har ikke latt vente på seg. Selv mener Støm-Erichsen at hun jobber med informasjon omkring norsk samfunnsliv for utenlandske selskaper. Hun mener det ville være «urettferdig» dersom hun ikke fikk gå inn i hvilke som helst jobb etter endt regjeringstid:

«Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen jobber som lobbyist på Stortinget for et utenlandsk legemiddelfirma»
«- Det kan ikke være slik at det er et yrkesforbud for oss som er tidligere politikere.» (mener Anne-Grete Strøm-Erichsen)

http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/arbeidsliv/politikk/anne-grete_strom-erichsen/37023700/

Karita Bekkemellem gikk også direkte fra politikken til legemiddelindustrien. I 2009 aksjonerte hun høyrøstet og med sterke følelser for svineinfluensavaksinering. Gråtkvalt hevdet hun i beste sendetid at legemiddelindustrien er et organ som yter omsorg ovenfor den norske befolkningen.

http://www.vg.no/forbruker/helse/svineinfluensa/karita-slaar-tilbake-mot-userioes-medisininfo/a/582635/

«Hver 3. person som har sluttet hos Statens legemiddelverk har gått til jobber i legemiddelindustrien. Det viser en kartlegging NRK Puls har gjort over alle ansatte som har sluttet i Legemiddelverket de siste 15 årene»

«Direktør i Statens legemiddelverk, Gro Wesenberg, er ikke overrasket over at en så stor andel av de som har sluttet i Legemiddelverket har gått til jobber i industrien»

https://www.nrk.no/livsstil/legemiddelverk-ansatte-tar-jobber-i-industrien-1.1314477

Bedre blir det ikke når man vet at for eksempel Gardasilvaksinen ble innført av et utvalg som var betalt av produsenten for vaksinen:

«Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppen som skulle gi helseminister Sylvia Brustad råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge. VG avslørte i går at alle 12-årige jenter i virkeligheten blir forsøksobjekter for Merck, dersom de norske ekspertene får det som de vil.»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/

Dessverre tilsier all erfaring at vi ikke kan stole på norske helsepolitikeres kompetanse, integritet og dømmekraft. Kan vi da tillate oss å tenke selv?

 

http://www.iansvoice.org/

Folkehelseinstituttet, SMS-stalker jenter med trusler om kreft i underlivet!

 

donne_stupite_guardano_telefono_sms-id22727

Man kan vel trygt kalle det at Folkehelseinstituttet bedriver grov stalking av jenter når de henter inn informasjon om fødselsdato, telefonnummer og sender ut en «trussel» til ca 180 000 norske jenter om hva konsekvensen er hvis du ikke takker ja til tilbudet om gratis HPV-vaksine. Ta vaksine eller få livmorhalskreft.

de1d3234-30f3-42d4-9e06-12d31633e7f9

Er det lov å sende SMS for å reklamere på reseptbelagte medisiner?

Selvsagt er det ikke lov. Folkehelseinstituttet bør se på budskapet de leverer på SMS og se på lovdata om reklame og produktbeskrivelse av legemidler. som sier:

§ 13-2.Definisjon av reklame

Med reklame for legemidler menes enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt utdeling av gratisprøver av legemidler for mennesker og dyr samt naturlegemidler, som er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen.

§ 13-3.Alminnelige bestemmelser

Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et legemiddels egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13

government-says-big-pharma-kills-more-people-than-all-illegal-drugs-combined

Vaksinering den nye «religionen»?

Det medisinske prestskapets religiøst funderte overbevisinger hopper kognitiv bukk over rasjonelle fakta og vitenskap. Trass i ekspertisens advarsler om at HPV-vaksinen kan medføre kreft, sterilitet og prematur overgangsalder fortsetter FHI sin vulgære SMS-misjonsvirksomhet i regi av legemiddelindustrien.

Vi håper så klart at dette ikke er en ny trend blant overbeviste autoriteter, slik at vi slipper å få SMS-meldinger fra ulike trossamfunn om ulike represalier hvis vi ikke følger de råd og budskap som blir gitt fra øverst hold. Med en slik oppførsel, kan man vel trygt kalle Folkehelseinstituttets kalifat for IS –light.

480x

Media sin rolle?

Media maler et bilde av lykkelige unge jenter som endelig skal få sin etterlengtede HPV- vaksine gratis. De maler bildet på en måte som formidler at jentene ikke klarer å vokse opp uten at de må ta denne HPV-vaksinen. Det er lov å spørre om hvor den gode gamle gravjournalistikken er eller hvor den uavhengige journalistikken er blitt av. Media i dag virker som en direkte reklamepropaganda hvor en ensidig vinkling blir tilført leserne. Aftenposten for eksempel, har de siste 5 årene vært like troverdig med journalistikken som omhandler bla vaksiner, som Aftenposten var med journalistikken under tysk okkupasjon 1940-45. Budskapet minner ikke mye om «den frie presse» og journalistene burde titulere seg som reklamekonsulenter for Legemiddelindustrien.

pasted-image-0

 

Folkehelseinstituttet mener de har lov til å stalke jenter med trusler om kreft.

folkehelseinstituttet-svarer

Har du blitt utsatt for skremmende eller truende oppførsel fra Folkehelseinstituttet? Eller du har blitt SMS-stalket av Folkehelseinstituttet med ulovlig reklame? Da finner du kontaktskjema fra Forbrukerombudet her.

https://forbrukerombudet.no/tips-eller-klage

http://www.abstractsonline.com/plan/ViewAbstract.aspx?mID=3682&sKey=7f019f73-accb-484e-becc-5ecc405f8ec5&cKey=e2313b32-d6ac-4443-ab2d-49c368ea3b89&mKey=19573a54-ae8f-4e00-9c23-bd6d62268424

http://hpv-vaccine-info.org/hpv-vaccinen-kan-give-kraeft/

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638

http://hpv-vaccine-info.org/ny-forskning-hpv-vaccine-oger-risiko-for-livmoderhalskraeft/

Tenåringsjenter kommer i overgangsalder og blir sterile av HPV-vaksinen.

Stadig flere rapporter viser til unge jenter som har fått påvist ovariesvikt med bortfall av allerede etablert menstruasjonsyklus i etterkant av HPV-vaksinering. Ovariesvikt betyr at eggstokkene slutter å fungere. Tenåringsjentene kommer da i overgangsalder og blir sterile. Den amerikanske barnelegeforeningen er bekymret (januar 2016).
crying-girl-wallpaper-6
STERILE TENÅRINGER I OVERGANGSALDER!

Forskerteamet til Colafrancesco beskrev i 2013 bortfall av menstruasjon hos tre tidligere friske jenter etter Gardasil-vaksinering. Det ble ikke funnet noen genetiske eller fysiologiske forhold som disponerte noen av de. Alle tre hadde gjennomgått normal pubertet med etablert menstruasjonssyklus. Blodprøver etter vaksinering viste hormonelle forstyrrelser i samtidighet med at det ble funnet antistoffer mot eggstokker.

«All three patients developed secondary amenorrhea following HPV vaccinations, which did not resolve upon treatment with hormone replacement therapies. In all three cases sexual development was normal and genetic screen revealed no pertinent abnormalities (i.e., Turner’s syndrome, Fragile X test were all negative). Serological evaluations showed low levels of estradiol and increased FSH and LH and in two cases, specific auto-antibodies were detected (antiovarian and anti thyroid), suggesting that the HPV vaccine triggered an autoimmune response.»

I en annen sak fra Australia mistet en jente menstruasjonen gradvis over en toårs periode etter Gardasil vaksinering. Saken er blant annet beskrevet av BMJ:

«The British Medical Journal (BMJ) Case Reports journal has reported that a healthy 16-year-old Australian girl lost all ovarian function and went into menopause after being injected with the human papilloma virus (HPV) vaccine Gardasil.»

http://casereports.bmj.com/content/2012/bcr-2012-006879.abstract

https://www.youtube.com/watch?v=TBs6BD-Ec44

https://www.lifesitenews.com/news/16-year-old-girl-became-infertile-from-gardasil-vaccine-british-medical-jou

I USA har to søstre nylig gått rettens vei etter at de kom i overgangsalder etter Gardsil-vaksinering:

«Two Wisconsin sisters have filed a federal claim, saying they believe a cervical cancer vaccine caused their ovaries to stop producing eggs.
Madelyne Meylor, 20, and Olivia Meylor, 19, both of Mount Horeb, claim their condition came from the Gardasil vaccine for the human papillomavirus, or HPV, according to the Wisconsin State Journal

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2491874/Two-sisters-20-19-suing-makers-HPV-vaccine-claiming-drug-caused-lose-fertility.html

 

POLYSORBAT-80 GIR STERILITET HOS ROTTER!

Fra tidligere er det kjent at rotter har utviklet sterilitet og ovarie-abnormalitet etter å ha blitt injisert med stoffet polysorbat-80 som finnes i Gardasil.

«Neonatal female rats were injected ip (0.1 ml/rat) with Tween 80 in 1, 5 or 10% aqueous solution on days 4-7 after birth. Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/p4780?lang=en&region=NO

 

AMERIKANSK BARNELEGEFORENING BEKYMRET

Januar 2016 uttrykte «American College of Pediatricians» sin bekymring omkring Gardasil-vaksinen, ovariesvikt-syndrom og polysorbat-80. De skriver at de nylig har blitt oppmerksomme på en sannsynlig assosiasjon mellom  ovariesvikt og vaksinen:

«The American College of Pediatricians (The College) is committed to the health and well-being of children, including prevention of disease by vaccines. It has recently come to the attention of the College that one of the recommended vaccines could possibly be associated with the very rare but serious condition of premature ovarian failure (POF), also known as premature menopause

https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/new-concerns-about-the-human-papillomavirus-vaccine

 

LES OGSÅ:

FOLKEHELSEINSTITUTTET HAR «GLEMT» Å OPPLYSE OM AT HPV-VAKSINEN GARDASIL, GIR KREFT

DANSKE OG JAPANSKE JENTER NEKTER Å LA SEG HPV VAKSINERE. FÅR STØTTE AV EKSPERTER

HAR NOEN FORTALT DE NORSKE JENTENE HVEM SOM SKREMMER DEM TIL Å TA HPV-VAKSINEN?

 

Danske og Japanske jenter nekter å la seg HPV-vaksinere. Får støtte av eksperter.

image2

I Danmark har det vært rettet massiv kritikk mot Gardasil-vaksinen. Stadig flere jenter rammes av mystiske nevrologiske sykdommer, utmattelse, svimmelhet, lammelser, periodisk feber, eksem, besvimelser, ekstrem hodepine, ME, Guillain Barrè, hjertebank, tachycardia, blodpropp, hjerneslag, ødelagte eggstokker, sterilitet og en rekke autoimmune sykdommer etter at de har mottatt Gardasil-vaksinen.

Fellesnevneren er at jentene var helt friske før de fikk det fatale stikket. Legene som møter jentene oppfatter at det er en sammenheng mellom vaksinen og alle skadevirkningene. Det er ofte svært kort tid mellom vaksinering og symptomdebut. Myndighetene med sine aksjeposter i «Big-Pharma», møter de bekymrede legene og de skadde jentene med en kald skulder.

 

 

GROV KORRUPSJON

I Norge ble HPV-vaksinen Gardasil innført som resultat av grov korrupsjon. I gruppen som skulle evaluere vaksinen ble 4 av medlemmene betalt av produsenten Merck. Et femte medlem gikk rett inn i en lukrativ stilling hos samme firma. Før media fikk munnkurv skrev VG dette om de korrupte forholdene rundt vaksineinnføringen:

«Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppen som skulle gi helseminister Sylvia Brustad råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge. VG avslørte i går at alle 12-årige jenter i virkeligheten blir forsøksobjekter for Merck, dersom de norske ekspertene får det som de vil.»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/

 

HELSETOPP VIL IKKE GI BARNEBARNA GARDASIL

Allerede i 2009 erklærte daværende direktør i kreftregisteret at hun ikke ville vaksinert sine nærmeste med Gardasil vaksinen på bakgrunn av manglende sikkerhet og forskning:

«Hun etterlyser storstilt oppfølging av informasjonen og samtykkegrunnlaget til dem det angår, undersøkelse av biologiske materialer og eventuelle bivirkninger over tid. Det vil koste, men er helt nødvendig ettersom man ikke kjenner langtidsvirkningene, mener Langmark som påpeker at vaksinemottakerne er unge, friske mennesker.»

http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/helsetopp-vil-ikke-kreftvaksinere-eget-barnebarn/a/571352/

 

sau-med-ull-for-oyne

 

SPETALENS DATTER ALVORLIG SYK

I 2015 gikk Spetalen ut i media med sin datters historie. Hun ble vaksinert med Gardasil og ble umiddelbart alvorlig syk. Spetalen henviser til en tidligere Merck-tilknyttet lege som nylig gikk ut i media som varsler. Han forteller at Gardasil vil bli historiens største medisinske katastrofe på bakgrunn av alvorlige bivirkninger og manglende effekt.

«Ikke mange dagene etter at hun hadde tatt den første vaksinen, begynte hun å bli slapp og klarte nesten ikke å komme seg ut av senga. Den dagen hun skulle ta vaksine nummer to, ble hun dårlig på skolen og gikk heldigvis hjem. Jeg tør ikke å tenke på hvordan hun hadde hatt det nå, sier Spetalen til Nettavisen»

«Han viser blant annet til en avhopper fra legemiddelselskapet Merck, som produserer vaksinen.En tidligere topplege hos Merck som sluttet i selskapet, sa i vår at vaksinen kunne bli den største legemiddelskandalen i historien. Han sier at vaksinen har null effekt, og at den har sterke bivirkninger, som i visse tilfeller fører til lammelser og død. De eneste som tjener på den, er legemiddelprodusenten. Dette er ille, sier Spetalen.»

http://www.nettavisen.no/na24/ystein-stray-spetalen–raser-mot-skolevaksine/8516477.html

 

MERCK TILKNYTTET LEGE ADVARER MOT GARDASIL

I april 2014 gikk den tidligere Merck tilknyttede legen Bernard Dalbergue ut med informasjon omkring skandalevaksinen, han er tydelig og henviser til manglende effekt og alvorlige bivirkninger:

«The full extent of the Gardasil scandal needs to be assessed: everyone knew when this vaccine was released on the American market that it would prove to be worthless! Diane Harper, a major opinion leader in the United States, was one of the first to blow the whistle, pointing out the fraud and scam of it all.

Gardasil is useless and costs a fortune! In addition, decision-makers at all levels are aware of it!

Cases of Guillain-Barré syndrome, paralysis of the lower limbs, vaccine-induced MS and vaccine-induced encephalitis can be found, whatever the vaccine.

I predict that Gardasil will become the greatest medical scandal of all times because at some point in time, the evidence will add up to prove that this vaccine, technical and scientific feat that it may be, has absolutely no effect on cervical cancer and that all the very many adverse effects which destroy lives and even kill, serve no other purpose than to generate profit for the manufacturers.

There is far too much financial interest for these medicines to be withdrawn.»

http://healthimpactnews.com/2014/mercks-former-doctor-predicts-that-gardasil-will-become-the-greatest-medical-scandal-of-all-time/

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Juin-2013/Dr-Dalbergue–Gardasil–plus-grand-scandale-de-tous-les-tem.pdf

 

DANSK EKSPERT MENER GARDASIL MÅ STOPPES

Den danske legen, Jesper Mehlsen er ekspert på Gardsil-vaksinen. Han mener man nå må stanse vaksineringen på bakgrunn av alle bivirkningsrapportene. Videre uttaler han at Norge er et u-land ute av stand til  avdekke skadeomfang fra skandalevaksinen. Steinar Madsen som av opplagte årsaker beholdt sin stilling i legemiddelverket etter svineinfluensa-fadesen stiller seg gapende uforstående til den danske kritikken:

«Mens den norske regjeringen ønsker å utvide tilbudet om HPV-vaksine til alle kvinner under 26 år, mener en av verdens fremste eksperter på vaksinen at vi trenger en timeout»

«Norge er et u-land når det kommer til avdekking og behandling av mulig sykdom etter HPV-vaksinering. Sammen med Sverige skiller dere dere ut som de dårligste landene, sier overlegen»

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/dansk-ekspert-vil-ha-time-out-for-hpv-vaksinen/a/23521247/

 

MASSIVE SØKSMÅL I JAPAN

Det er ikke kun i Danmark og USA at man finner høy forekomst av skader fra Gardasil. I Japan har jentene gått rettens vei:

«A group of lawyers for 64 women who are suffering health problems from cervical cancer vaccines said Tuesday the victims will file damages lawsuits against the government and two drugmakers that produced the vaccines through four district courts on July 27.»

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/13/national/crime-legal/64-women-to-sue-over-health-woes-from-cervical-cancer-vaccines/#.WByjQ_nhDIU

 

KAN MAN BLI FRISK ETTER GARDASIL?

I den danske filmen vises det til at endel av jentene som har blitt skadet av Gardasil har fått hjelp i England. Det er ennå uvisst hvorvidt behandlingen har mer grundig dokumentert effekt. I et samfunn mindre preget av korrupte politikere ville disse jentene kunne mottatt dokumentert behandling i hjemlandet, ikke minst erkjennelse av skadevirkningene og erstatning. Dessverre er tilknytning mellom myndigheter og industri av en slik karakter at dette forblir en utopi. Dette er unge liv som i stor grad overlates til familiens egne ressurser. Staten vil aldri noen sinne innrømme hvilke skader som er blitt påført jentene. Jo mer korrupsjon og løgn man ser i forbindelse med vaksineskader, jo viktigere blir det at vi på grasrotplanet gjør jobben vår.

http://www.naturalblaze.com/2014/10/the-hpv-vaccine-injuries-and-treatment.html

 

GARDASIL KILDER:

http://vaccineimpact.com/2015/cardiologist-comments-on-new-study-linking-hpv-vaccines-to-pots/

http://scoopfeed.net/2015/04/23/hpv-vaccines-and-their-devastating-legacies/

http://sanevax.org/does-gardasil-cause-cancer/

http://hpvupdate.com/wp-content/uploads/2015/04/Abstract-from-Louise-Brinth-et-al-march-2015.pdf

http://sanevax.org/fda-responds-gardasil-injuries/

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Juin-2013/Dr-Dalbergue–Gardasil–plus-grand-scandale-de-tous-les-tem.pdf

http://healthimpactnews.com/2014/mercks-former-doctor-predicts-that-gardasil-will-become-the-greatest-medical-scandal-of-all-time/

http://www.nettavisen.no/na24/ystein-stray-spetalen–raser-mot-skolevaksine/8516477.html

http://truthaboutgardasil.org/response-to-hpv-vaccine-travesty-in-india/cancer-vaccine-programme-suspended-after-4-girls-die/

http://www.washingtontimes.com/news/2013/nov/11/hpv-vaccine-cited-in-infertility-case/?page=all

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/07/20/does-gardasil-actually-increase-your-risk-of-cervical-cancer.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=uBPljtGDsH4

http://healthimpactnews.com/2014/gardasil-vaccine-one-more-girl-dead/

http://truthaboutgardasil.org/spotlight-on-a-gardasil-girl-2/

http://www.cbsnews.com/news/gardasil-researcher-speaks-out/

https://www.youtube.com/watch?v=O7LH9TRCHuA

https://www.youtube.com/watch?v=0gCVCP8BFrU

https://www.youtube.com/watch?v=pLqnnxlXcRw

https://www.youtube.com/watch?v=Xwfnd_WRkiU

https://www.youtube.com/watch?v=1iGIWNbrjeY

https://www.youtube.com/watch?v=Rh_Qb0B0QKg

https://www.youtube.com/watch?v=O7LH9TRCHuA&list=PL21B192AA182DF7DF

https://www.youtube.com/watch?v=6UHy-EkK2xo

https://www.youtube.com/watch?v=TBs6BD-Ec44

https://www.youtube.com/watch?v=CoWUSuGCo-I

https://www.youtube.com/watch?v=pnxAsrAK2hw

https://www.youtube.com/watch?v=_13plsrydPY

 

LES OGSÅ:

FOLKEHELSEINSTITUTTET HAR «GLEMT» Å OPPLYSE OM AT HPV-VAKSINEN GARDASIL, GIR KREFT

TENÅRINGSJENTER KOMMER I OVERGANGSALDER OG BLIR STERILE AV HPV-VAKSINEN

HAR NOEN FORTALT DE NORSKE JENTENE HVEM SOM SKREMMER DEM TIL Å TA HPV-VAKSINEN?

Dr. Kaveh Rashidi mottar penger fra MMR-produsenten Merck. Bør ikke Dagbladet, Aftenposten, Bergens Tidene, TV2 og NRK stille spørsmål om Dr.Rashidis intensjon med å spamme ned media om sin angst for meslinger i Norge? Hva med korrupsjon?

 

Logos-Vaccine-Collboration-Corruption2-300x300

Ut fra de ulike overskriften som de nevnte medier har brukt i forbindelse med Dr. Kaveh Rashidi angstrop om meslinger i Norge, kan man trygt kalle Dr Rashidi en søvnløs, nevrotisk, engstelig, paranoid og depressiv Lege. Ikke vondt ment, men hvis man forholder seg til overskriftene og tekstene, som feks fra TV2. (1) Her har Dr. Rashidi en religiøs bønn til foreldre for å forhindre sine verste mareritt og i tillegg forhindre sine bekymringer.  i Dagbladet (2) Forteller Dr.Rashidi om hvor redd han er for meslinger og for ikke å glemme alt han frykter. Det er i tillegg gitt en rekke med radiointervjuer, hvor Dr. Rashidi fritt frem forklarer sine angstlidelser han sliter med på legekontoret. I tillegg til at Dr. Rashidi får fritt spillerom til å argumenter sine synspunkter om hva vaksinemotstandere bruker som argumenter, blir den balanserte journalistikken borte. Dette kan vel sammenliknes med at en voldtektsforbryter står fritt til å fortelle sine synspunkter og hendelser i media og offeret ikke skal bli hørt eller at stemmen fra offeret ikke kommer frem.

Hva med korupsjonsfaktoren?

Media har altså brukt en rekke artikler fra Dr. Kaveh Rashidi, men har fremstått som nyttige idioter eller gratispropaganda fra produsenten bak MMR-vaksinen for Meslinge, Røde hunder og Kusma. (Merck). Dr.Rashidi har i fri dressur og med sine angstrop skremt opp en hel befolkning med sin angstnevrose for å bli rammet av meslinger. Tall og argumenter om konsekvenser er som hentet ut fra vaksineprodusentens lobbymanual for å skremme en befolkning og hvor samme produsenter har en såkalt hellig eliksyr i form av vaksine som lover god helse og nesten så en kan leve lykkelig i alle sine dager. Men er det ikke lov å stille spørsmål hvorfor Dr. Rashidi plutselige selverklærte angstdiagnoser sammen med noen andre tilstander han sliter med på legekontoret, har en sammenheng med at han i 2017 mottok 54610 kr fra MMR-produsenten Merck? (3)

20190326_161146

Kanskje kan betalingen overføres i betydning om at Dr. Rashidi har utført jobb hos Merck, eller blir betalt for å møte opp på viktige kurs etc. Men av alle farmasøytiske selskap som produserer vaksiner og medisiner, så er det lov å spørre om det er normalt av en lege å motta penger fra en vaksineprodusent som han i tillegg promoterer i form av deres produkt. Korrupsjonsloven er ganske streng i forhold til at Dr. Rashidi benytter sin autoritet med å promotere vaksine fra et selskap han har mottatt penger fra. Korrupsjon kan kategoriseres som:

Korrupsjon (utledet fra å korrumperelatin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Transparency International beskriver korrupsjon generelt som «misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst».[1]

Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker maktensom ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.

Media burde heller latt Dr.Rashidi få lov til å forklare seg samt ettergå de betalingene han har mottatt. For en leser som ser at en stakkars lege sitter på et legekontor med angst, mareritt og frykt for at noen dør her i Norge av meslinger, tross av at det ytterst sjelden forekommer dødsfall av meslinger. I Norge perioden 1969-1983 var det i snitt 1,5 døde per år. Statistikken forteller ikke hvilken helsetilstand de døde var i før sykdommen.

Og om Dr.Rashidi har sine angst og søvnvansker over et skrekkscenario i en slags hypotetisk verdensbilde hvor 1 pasient i Norge skal dø av meslinger, så har jeg som vaksinekritiker heller medfølelse for de 500 stakkars menneskene som hvert år tar livet sitt. Jeg har medfølelse og føler med de etterlattes familie de 10.800 menneskene som dør av kreft hvert år, eller ca 150 døde i trafikken. (5) Hva med de stakkars pasientene som dør hvert eneste år av feilbehandling av leger? min frykt er at leger med angstpsykoser skal skrive ut feil medisiner eller amputere feil fot, glemme en saks etter kirurgi og at flere tusen mennesker dør pga legens sløvhet og høy neseføring når de har en trang å titulere seg for å fremstå som en medisinsk yppersteprest i landets media.

  1. https://www.tv2.no/a/10334185/
  2. https://www.dagbladet.no/nyheter/et-sporsmal-om-tid-for-liv-gar-tapt/70846988?fbclid=IwAR3T1SIS6ZUgBfT5urscRZgFfzum0M1OehCcFYY5TWKRF3jV8Z2eCp_Ik1Y
  3. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/10/11/sok-i-utbetalingene-fra-legemiddelindustrien/
  4. https://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon
  5. https://www.aftenposten.no/norge/i/n0oJ/De-fem-vanligste-dodsarsakene-i-Norge

LES OGSÅ:

TENÅRINGSJENTER KOMMER I OVERGANGSALDER OG BLIR STERILE AV HPV-VAKSINEN

DANSKE OG JAPANSKE JENTER NEKTER Å LA SEG HPV VAKSINERE. FÅR STØTTE AV EKSPERTER

HAR NOEN FORTALT DE NORSKE JENTENE HVEM SOM SKREMMER DEM TIL Å TA HPV-VAKSINEN?

 

Har noen fortalt de norske jentene hvem som skremmer dem til å ta HPV-vaksinen?

 

hpvvaksine

Folkehelseinstituttet og helsemyndigheter bruker forskningsmaterialer fra notoriske massemordere og legemiddelgiganter som driver med systematisk forskningsjuks og korrupsjon, når de skal anbefale HPV-vaksiner. Hvor er den etiske medisinske kompetansen i dette? Og hvorfor skriver ikke media om dette?

Norge innførte i 2009 HPV-vaksinen Gardasil fra Merck/Sanofi Pasteur til jenter som var født fra 1997. I samme periode ble HPV-vaksinen Cervarix fra GlaxoSmithKline (GSK) som var tilnærmet lik Gardasil også tilgjengelig på det norske markedet. Begge selskapene mente at virus HPV 16 OG 18 var en medvirkende årsak til livmorhalskreft. Folkehelseinstituttet sammen med Kreftregistret har siden år 2000 basert sine fakta ut fra produsenten Merck og GSK forskning.

Hvem er Merck?

Når jeg omtaler Merck som notoriske massemordere, så trenger man kun en av historiene til det gigantiske farmasøytselskapet som mest er kjent for å betale rådgivende leger for å promotere medisiner eller vaksiner til beslutningstagere i hvert enkelt land. Også i Norge. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/

Man trenger ikke gå lengre tilbake enn 2005 for å finne den mest alvorlige trenden i dette selskapets historie. Bruken av Ghostwriters, som ble publisert i de mest anerkjente, medisinske tidsskrift. Vioxx ble sett på som en revolusjon innen behandling av reumatiske lidelser og Merck brukte omtrent samme standard for å påvirke leger og medier til å markedsfører den nye revolusjonsmedisinen Vioxx som reumatikernes hellige Mesias. Merck, altså samme selskap som har overbevist det norske fagmiljøet og politiske beslutningstagere hadde basert sin forskning på manipulerte studier hvor fiktive personer og personer som ikke hadde vært med var oppført som forskningsansvarlige for å godkjenne Forskningen og få publisert nyheten om vidundermedisinen. Dessverre tok det noen år før jukset ble avslørt og i 2005 og i 2008 publiserte JAMA. (JAMA 2008;299:1800-12, 1813-7, and 1833-5). Sin gjennomgang av Merck forskningsjuks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323047/

Med denne avsløringen så må man i tillegg se de enorme lidelsene Merck har vært skyldig i. Minst   60 000 amerikanere ble massakrert av Merck sin Vioxx og man anslår at ca 25 millioner amerikanere benyttet Vioxx i tiden den var på markedet. FDA (det amerikanske Legemiddelverket) har tidligere opplyst at tallene for legemiddelkomplikasjoner er sterkt underrapportert. Merck alene har altså klart helt alene å ta livet av beviselig 60 000 amerikanere.  https://www.drugwatch.com/vioxx/recall/ Til sammenlikning så ble  Srebrenica-massakren 1995, blitt betegnet som det største massemordet i europeisk etterkrigshistorie hvor anslagsvis 8000 bosniske muslimer ble massakrert. 8000 enkeltskjebner og en ufattelig tragedie for alle de tusenvis etterlatte.   https://no.wikipedia.org/wiki/Srebrenica-massakren Hva kaller man da når Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratet inngår kontrakt om levering av vaksiner og medisiner samt bruker Forskningsmaterialer fra et selskap som har forårsaket Srebrenica-Massakren x 10 med folkemord på 60 000 amereikanere? Da er ikke de slagrammede som ble lenket til rullestol, som mistet tale, som ble lammet, mistet syn osv osv tatt med i tallene. Hva med alle de enkeltskjebner for de som ble drept eller skadet og ikke minst de etterlatte. Merck forårsaket mange hundre dødsfall i Norge også pga Vioxx. Legemiddelverket anslår ca 400 mennesker. http://www.aftenposten.no/norge/Tror-400-i-Norge-er-dode-av-Vioxx-469589b.html  400 mennesker og enkeltskjebner samt de lidelsene de etterlatte sitter igjen med.

Skal man ta med alle de drepte etter Vioxx i resten av Europa, blir det tragisk lesning. Ser man tallene på alle de omkomne så vil enhver terrorhandling de siste 50 årene ikke klare å komme opp i antall drepte som Merck alene klarte å massakrere i løpet av 5 år.

Hvorfor har ikke norske jenter fått vite om bakgrunnen til selskapet som har produsert forskningen og satt sammen en HPV-vaksine (Gardasil) som de blir skremt til å ta for å unngå livmorhalskreft? HPV-vaksinen er uansett, en eksperimentell vaksine hvor ingen spesialister, vaksineprodusenter eller andre vet hva resultat er. Og de tette båndene mellom Merck og beslutningstakere som er med å bestemme om hva som skal inn i vaksineprogram er også en grunn til å betvile hva hensikten med dette vaksineforsøket betyr. Viktige nasjonale leveringskontrakter for HPV-vaksinen? Penger akkurat slik det var med Vioxx? Hva vet vi om 5 år? Utvikler jentene kreft i livmorhalsen pga vaksinen? Hvem er skyldig da og hvorfor skriver ikke media mer om dette? Er det ikke noen nyhet at et legemiddelkonsern som leverer medisiner og vaksiner til det norske markedet faktisk har drept over 400 nordmenn, 60 000 amerikanere og X antall i resten av Europa og Asia. Er Merck en slags hellig melkeku hvor det norske oljefondet har en del aksjer? Ikke vet jeg, men synes det er rart at nyhetsbildet de siste 3 ukene har vært tettpakket i nyhetsendinger, nettaviser og papiraviser om en stakkars ung jente som var så uheldig å høre på legen sin og smurte en anbefalt krem på overleppa si. Så Norske journalister vet tydeligvis hva som er viktig nyhetsartikler. Og kan gi F. i de drapene Farmasøytselskapet  Merck har begått.

Og alltid så kommer det en kverulant at « jamen det er GlaxoSmithKline som produserer den andre HPV-vaksinen Cervavix) Ja takk jeg vet det. GSK er ikke det spor bedre enn Merck. Manipulerte studier, korrupsjon, drap, og samme hensikt som Merck med å oppnå nasjonale kontrakter for levering av vaksiner og medisiner.

En trenger bare å ta for seg antidepressiva Seroxat som skulle gjøre alle til lykkelige mennesker uansett hvor jævlig hver enkelt hadde det. I 2012 ble GSK dømt for å manipulere studier og forfalske studier. Det ble en bot på 18 milliarder kroner. http://www.dagbladet.no/2012/07/02/nyheter/utenriks/helse/antidepressiver/22394781/

 

I 2014, ble GSK dømt I Kina, for å ha brukt nærmere 30 milliarder kroner på å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus, noe som skal ha bidratt til å drive prisene opp. En kjent fremgangsmåte for GSK. Flere av GSK representanter ble dømt til lengre fengselstraffer og GSK måtte betale 3,1 milliarder kroner. http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/article10145495.ece

Med tanke på at GlaxoSmithKline er så hjertegod og angivelig ønsker å hjelpe verdens damer med HPV-vaksinen Cervivax så tilbyr de leger som skriver ut deres resepter, prostituerte (HPV-smittering «ironi») og penger. http://e24.no/lov-og-rett/britisk-oekokrim-starter-korrupsjonsetterforskning-av-glaxosmithkline/23014276

I 2014 er GSK også beskyldt for korrupsjon i Syria. http://www.bbc.com/news/business-28748558

2004 ble GSK etterforsket for omfattende korrupsjon sammen med 4000 italienske leger. http://www.nettavisen.no/økonomi/medisingigant-etterforskes-for-korrupsjon/230694.html

Er også viktig å vite at Oljefondet eller staten Norge i utgangen av 2008 hadde aksjer for 8,6 milliarder kroner i GSK. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/svineinfluensa/pengene-for-influensavaksine-er-snart-tjent-inn-igjen/a/587776/

GSK er også tatt for korrupsjon i Irak og Polen. Søker man videre på GSK så finnes det både i Østerike, Tyskland og de fleste steder i Verden med samme tema. https://www.theguardian.com/business/2014/apr/14/gsk-accused-bribing-doctors-poland

Det virker på meg som de fleste på Folkehelseinstituttet går god for disse 2 HPV-vaksinene fra Merck og GlaxoSmithKline, og tydeligvis forguder disse holdningene fra sine viktigste leverandører av vaksiner. Det er lov å spørre om Merck og GSK har delt ut noen goder i Norge også, ettersom de såkalte spesialistene ved Folkehelseinstituttet aksepterer massedrap, sexkjøp, bestikkelser, betalinger, Ghostwriters, manipulering av forskning, oppdiktet forskning og at domfelte selskaper styrer Norges vaksineråd. Fortell i alle fall de jentene som ennå ikke har tatt HPV-vaksinen om bakgrunnen til disse selskapene før de velger å vaksinere seg med noe ingen kjenner konsekvensene av i fremtiden.

LES OGSÅ:

FOLKEHELSEINSTITUTTET HAR «GLEMT» Å OPPLYSE OM AT HPV-VAKSINEN GARDASIL, GIR KREFT

TENÅRINGSJENTER KOMMER I OVERGANGSALDER OG BLIR STERILE AV HPV-VAKSINEN

DANSKE OG JAPANSKE JENTER NEKTER Å LA SEG HPV VAKSINERE. FÅR STØTTE AV EKSPERTER