Arbeiderpartiet og Tone Tellevik Dahl, ønsker å innføre gul stjernemerking av uvaksinerte barn! Reisenekt, skolenekt og barnehagenekt?

children in yellow stars

Sist gang en gruppe mennesker fikk reisenekt i Europa, var på 30 og 40 tallet hvor de som hadde stemplet jøde i passet sitt, ikke fikk reise ut eller inn i europeiske land. Det mangler bare at Arbeiderpartiet ønsker å innføre at vaksinekritikere skal gå rundt med gule stjerner slik at partiet som jeg trodde skulle fokusere på kjærlighet, fred og respekt etter drapene på Utøya, endelig får vise hvilken hatorganisasjon de har utviklet seg til å bli.

Men skal ikke bruke mye tid på å fortelle at for meg som tidligere stemte Arbeiderpartiet, ser det ut som den såkalte nestkjærligheten som hele Norge pratet om i juli 2011, har blitt til at en gruppe på lokalt plan i Oslo, nå stigmatiserer og bygger opp hat mot en gruppe mennesker i Norge. Eller for å si det enkelt, bygger opp hat mot en gruppe mennesker som er friske, som ikke er vaksinerte og som egentlig ikke gjør noe annet, enn å ta nøye valg for sine barn. Kanskje Tone Tellevik Dahl og Arbeiderpartiet eller burde konsentrere seg om å la innvandrere og asylsøkere bli nektet innreise til Norge ved manglende vaksinestatus? Logikken er vel at smittefaren er størst blant denne gruppe mennesker, fremfor de friske og uvaksinerte i Norge. Dessuten kommer et vaksinetvang i Norge og Arbeiderpartiet har innført grensekontroll og utreisenekt for uvaksinerte, hvordan skal vi som kommer til å bli rammet av utreiseforbud, få mulighet til å søke politisk asyl i et annet land, ettersom vi blir forfulgt av noen maktsyke mennesker i Arbeiderpartiet?

Hvordan skal Arbeiderpartiet i tillegg, klare å sikre seg at foreldre til vaksinerte barn, eller besteforeldre, onkler, tanter, oldeforeldre og venner er revaksinert? Vaksinene er angivelig beskrevet og ha en beskyttelseseffekt på mellom 5-10 år, noe som betyr at ca 70 % av den norske befolkning går rundt som potensielle smittebomber etter filosofien til Arbeiderpartiet. Så det ville blitt vanskelig for enhver nordmann og ta en ferietur med slike lovtekster. Derfor anbefaler jeg heller Arbeiderpartiet å innføre obligatorisk stempling med gule stjerner på oss som ikke ønsker å vaksinere oss selv eller våre barn.

Tone Tellevik Dahl, har fremstått som en infernalsk pådriver for vaksiner, hvor hun i tillegg er medlem av en hatgruppe på facebook, som driver å henger ut enkelte navngitte vaksinekritikere for en mobb, kun for å skade navn og rykte. Gruppen ledes av en ustabil mann i 60 årene, som går etter eldre og enslige kvinner som har uttalt seg kritisk til vaksiner. Gruppen nevnes ikke her, da vi ikke ønsker å samle flere brunskjorter i samme gruppe.

ap valgspråk 2017

Kort oppsummert er dette Arbeiderpartiet:

Ap vil forby uvaksinerte barn å reise
Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine.
https://www.aftenposten.no/…/Ap-vil-forby-uvaksinerte…
1. Et udemokratisk forslag som også er vanskelig å gjennomføre praktisk.
2. AP sager av grenen som det sitter på
3. Barn som er vaksinerte med MMR (levende virusvaksiner) kan spre sykdommen til andre.
4. Mange får alvorlige bivirkninger av MMR-vaksiner. Bivirkninger er sterket underrapportert.
5. Vaksinasjonskampanjer fører ofte til utbrudd av sykdommer som det vaksineres mot. (Mye peer reviewed forskning viser til dette).
6. Barn i utviklingsland har ofte dårlig immunforsvar pga sykdom. Når de vaksineres blir de enda sykere. Uvaksinerte barn i utviklede land har oftest sterkt immunforsvar. Får de f eks meslinger får de naturlig immunitet resten av livet
7. Uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte
8. Flokkimmunitet gjelder kun for smittsomme sykdommer som gjennomgås på naturlig måte. Flokkimmunitet gjelder ikke for vaksiner. Det er derfor ikke egoistisk å la være å vaksinere barna.

 

 

Når medlemmene i AP er ferdige med å klå på hverandre, så vil de innføre tvangsvaksinering på alle nordmenn!

hqdefault

Nå har endelig sakene rundt seksuelle overgrep fra overkåte Arbeiderpartimedlemmer begynt å roe seg til å normalisere seg slik at Arbeiderpartiet kan fremstå som en normal norsk velfungerende swingersklubb og en politisk partiorganisasjon.

Nå som vi endelig trodde at overgrepspartiet AP, ville ta fatt på politikk og jobbe for det norske folk, så kommer det opp nye forslag fra AP,s Bystyrerepresentant Nasir Ahmed.

Nasir Ahmed ønsker å tvangsvaksinere den norske befolkningen i Oslo, eller med et mer politisk korrekt språk hvor tvangsvaksinering er blitt erstattet med «obligatorisk vaksinering». Arbeiderpartiet flagger dette som en stor sak og skriver på sin facebookside følgende :
1. Kartlegge hvem, og årsak(ene) til hvorfor noen lar være å vaksinere sine barn.
2. Utrede tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet i et samarbeid med helsefaglige instanser, både nasjonalt og kommunalt.
3. Oslo Kommune skal søke opp mot nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk barnevaksinasjon.35195809_2208392959177450_7630261911061266432_n

Angående punkt nr 1. kartlegge hvem og årsakene til hvorfor noen lar være å vaksinere sine barn? Her er det lov til å spørre. Hva faen skal en gjeng med sexanalfabeter i Arbeiderpartiet med navnet på mennesker som avstår frivillig vaksinering på sine barn? Skal Arbeiderpartiet kartlegge mennesker, meninger, anmelde foreldre pga sin overbevisning?

Punkt 2. Utrede tiltak? Skal vaksinekritikere tvangsinnlegges på psykiatrisk, fengsles, familier splittes med hjelp av barnevernstjenesten og foreldre medisineres eller fengsles til de er enige i vaksineprogrammet?

3. At Oslo Kommune skal søke nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel i Oslo for å tvangsvaksinere barn på et «prøveprosjekt»?

Summen av disse 3 punktene ser ut som Arbeiderpartiet ønsker å innføre en slags «Jihad» mot en gruppe mennesker i Norge som ikke liker å bli tafset på av hverken Helsesøstre, Arbeiderpartifolk eller en korrupt legemiddelindustri. At en lokal «swingersklubb» i Oslo i tillegg skyver frem Nasir Ahmed for å fremme disse potensielle nye Sharialovene mot den norske befolkning, blir vel litt selvmotsigelig. Nå vet ikke jeg hvorfor Nasir Ahmed sine foreldre kom fra Pakistan til Norge, men tankene og ønsket om å bruke tvang og straff mot befolkningen i et land som har stått sammen blir helt feil. Våre forfedre arbeidet for å løsrive seg fra både Danmark og Sverige. Bygget opp landet med å være en skipsnasjon, til olje og sjømatnasjon til å ha en av verdens tryggeste nasjoner (her kan vi bli mye bedre også). Det Norske folk har noe vi kan være stolte av, uansett hvor uenige man måtte være. Dette kalles en valgfrihet. Vi har faktisk lov til å ha egne meninger, vi kan til og med velge hvilken religion vi vil tilhøre eller tro på, vi kan til og med la være å tro på noe som helst uten å bli straffet for dette. Om Nasir Ahmed ønsker å tvangsvaksinere mine barn, kartlegge meg for mine tanker og meninger omkring vaksiner, så kan jeg heller anbefale at han tar med familien tilbake til sitt moderland og dyrker denne shariatankegangen han ønsker å presse på Norske folk, Osloborgere og vaksinekritikere.

Til Nasir Ahmed. Med å kartlegge vaksinekritikere, så anbefaler jeg deg heller å begynne å kartlegge de som produserer vaksiner, er ofte en god start.

I Norge kjøper vi barnevaksiner fra vaksineprodusenter som er dømt for omfattende forskningsjuks og grov korrupsjon.

kMeuh9ggbyxBUdrvpp1DtwszJOE9yO0tS_HnRfUk1tQg

Forbrytelser er tydeligvis lønnsomt og at norske skattekroner skal subsidiere multinasjonale selskaper som flere ganger er dømt for omfattende juks med medisinsk forskning og grov korrupsjon, bør frem i offentligheten. Hvordan kan politikere som bevilger penger til innkjøp av vaksiner fra de to største vaksineprodusentene Merck & Co og GlaxoSmithKline, tillate eller ha tillit til forskning og avtaler som blir gitt disse to selskapene? Hvordan har disse selskapene sammen med sine datterselskap, klart å bli de største vaksineleverandører til det norske barnevaksinasjonsprogrammet og EU, samt USA. For ikke å glemme GAVI-Stiftelsen, som Norge støtter med totalt 6,25 milliarder kroner i perioden 2016-2020. (1) Tidligere politiker Dagfinn Høybråten var en av våre politikere som tok klart avstand fra korrupsjon frem til han ble styreleder i Gavi-alliansen 2011. (2) Siden har det vært stille fra Høybråten. (3)

Vi har en Legeforening, Folkehelseinstitutt, Helsemyndighet, Helseminister, Regjering og Storting, som tydelig aksepterer at vi i Norge kjøper vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet, pandemilager, influensavaksiner og inngår milliard-avtaler om vaksineleveranser til Utviklingsland. Den norske stat bruker flere milliarder skattekroner per.år på kontrakter med disse vaksineprodusentene som har kontroll på forskningen som omfatter vaksiner, virkning, sikkerhet og gevinst på massevaksinasjoner. Folkehelseinstituttet benytter selv den forskning som produsentene leverer, hvor de kaller det for uavhengig forskning. Tross for at disse vaksineleverandørene er dømt til å betale flere milliarder dollar i erstatninger og fengselsstraffer for ledere i selskapene.

Hva har så Merck &Co gjort for noe galt, og er det så farlig det de gjorde?

Går man tilbake til 2005, finner man den mest alvorlige trenden i dette selskapets historie. Bruken av Ghostwriters for å produsere forskningsartikler i kjente tidsskrift. Ghostwriters var enten oppdiktede forskere eller forskere som aldri har bidratt i studiet. Vioxx-medisinen ble sett på som en revolusjon innen behandling av reumatiske lidelser og Merck kunne med hjelp av de forfalskede Vioxx-studiene, påvirke leger og medier til å markedsfører den trygge og effektive reumatikermedisinen Vioxx. (4) Merck& Co, nøyaktig samme selskap som det norske fagmiljøet for innkjøp av vaksiner og politiske beslutningstagere baserer sin forskning på, hadde manipulert studier og manipulert legestanden og politiske beslutningstagere. Dessverre tok det noen år før det omfattende jukset ble avslørt og vaksineprodusenten som Folkehelseinstituttet, Storting og regjeringen samarbeider med, hadde klart å sende opp mot 100 000 amerikanere, anslagsvis 100 000 europeere og anslagsvis 400 nordmenn til de evige jaktmarker, for ikke å glemme flere hundre tusen som ble invalidisert med lammelser og andre komplikasjoner. (5) Skal man i tillegg se humoren i dette, så ønsker en del journalister, kommuneoverleger og en håndfull politikere og tvangsvaksinere den norske befolkningen med MMR-vaksinen fra akkurat produsenten Merck & Co. (6)

Hvordan skal vi skattebetalere ta politikere, leger og forskere seriøst?

Når Arbeiderpartiet nå har valgt å bruke ordet tvangsvaksinering i sitt partiprogram, og Høyre, Fremskrittspartiet sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har stemt bort retten til at begge foreldre må samtykke for at barn skal vaksineres. For en vanlig person, ser det ut som politikerne støtter selskaper med omfattende forskningsjuks, som har medført dødsfall og invalidiserende sykdom for flere hundre tusen mennesker. De samme politikerne støtter de samme vaksineprodusentene som med hjelp av bestikkelser til forskere og politikere verden over for å få sine egenproduserte vaksiner inn i de nasjonale barnevaksinasjonsprogrammene. (7) (8)

GlaxoSmithKline har på samme måte benyttet forfalskning og manipulering av forskningsmaterialer i studier publisert i de mest seriøse medisinske tidsskrift. Dette selskapet sammen med Merck & Co har den samme påvirkning på politikere og forskere i Norge for å fremme sine vaksiner inn i det norske vaksineprogrammet. Her har Norge med Regjering og det norske oljefondet et etisk dilemma. Norge har en stor aksjemajoritet i GlaxoSmithKline og har store eierinteresser. I 2008 hadde Oljefondet, aksjer for 8,6 milliarder kroner i GSK og gir med dette et signal om at norske politikere støtter korrupsjon og manipulert forskning. (9)

Legemiddelfirmaet Glaxosmithkline (GSK) ble i 2012 bøtelagt for svindel etter feilmerking av antidepressiva. Forliket er det største av sitt slag innen det amerikanske helsevesenet.

GSK ble bøtelagt for å ha feilmerket de antidepressive medikamentene Paxil og Wellbutrin. Legemidlene, blant annet til behandling av barn og unge, var ikke godkjent av amerikanske myndigheter.

Legemiddelfirmaet erklærte seg skyldig og innrømmet i tillegg å ha holdt tilbake informasjon og kommet med uberettigede påstander om sikkerheten ved bruk av diabetesmedisinen Avandia.

GSK fikk tre bøter på til sammen tre milliarder dollar, nesten 18 milliarder kroner. (10)

I 2014, ble GSK dømt I Kina, for å ha brukt nærmere 30 milliarder kroner på å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus, noe som skal ha bidratt til å drive prisene opp. En kjent fremgangsmåte for GSK. Flere av GSK representanter ble dømt til lengre fengselstraffer og GSK måtte betale 3,1 milliarder kroner. (11)

I tillegg til å bestikke de riktige personene med ikke mindre enn 30 milliarder kroner så tilbyr de leger som skriver ut deres resepter, prostituerte og penger. Og når selskapet i tillegg sørger for ekstragoder til politikere hvor prostituerte og penger sørger for velvilje, kan det også gi forståelse hvordan overkåte politikere i Norge, ikke har noen skrupler med å inngå lukerative avtaler med GlaxoSmithKline. (12)

I 2014 ble GSK også beskyldt for korrupsjon i Syria. (13)

2004 ble GSK etterforsket for omfattende korrupsjon sammen med 4400 italienske leger. (14)

GSK er også tatt for korrupsjon i Irak og Polen. Søker man videre på GSK så finnes det både i Østerike, Tyskland og de fleste steder i Verden med samme tema. (15)

Som vanlig person så lyser det gjennom at man skal være bra hjernedød, for å benekte at dette ikke foregår i Norge også. Man skal i tillegg være bra blåøyd, hvis man i det hele tatt tror at to av verdens største legemiddelselskap ønsker at mennesker skal være friske. derfor er det like greit å avslutte denne artikkelen med de ordene tidligere Helseminister Dagfinn Høybråten sa til NRK, den gang han var klar på skillet mellom korrupsjon og ikke korrupsjon.

— Slike pengeoverføringer har ett navn, og det er korrupsjon, sier KrF-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten til NRK.

Han har nå bedt helseministeren om å engasjere seg i saken.

— At det er usunne koblinger mellom legemiddelindustrien og leger i Norge er ingen hemmelighet. Men denne saken er så spesiell at det ikke kan kalles vanlig praksis, sier han. (16)

 

 

 1. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/01/27/216604/norge-gir-flere-vaksinemilliarder
 2. https://www.aftenposten.no/norge/i/gwEq5/Hoybraten-griper-inn-i-legestrid
 3. https://no.wikipedia.org/wiki/GAVI-stiftelsen
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323047/
 5. https://www.aftenposten.no/norge/i/gEJp9/Tror-400-i-Norge-er-dode-av-Vioxx
 6. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/smittevernoverlege_-_-vaksinepabud-bor-vurderes-1.13928875
 7. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/
 8. https://www.drugwatch.com/vioxx/
 9. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/svineinfluensa/pengene-for-influensavaksine-er-snart-tjent-inn-igjen/a/587776/
 10. https://www.dagbladet.no/nyheter/legemiddelgigant-far-milliardbot-for-svindel/63237254
 11. http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/article10145495.ece
 12. https://e24.no/lov-og-rett/britisk-oekokrim-starter-korrupsjonsetterforskning-av-glaxosmithkline/23014276
 13. http://www.bbc.com/news/business-28748558
 14. https://www.nettavisen.no/økonomi/medisingigant-etterforskes-for-korrupsjon/230694.html
 15. https://www.theguardian.com/business/2014/apr/14/gsk-accused-bribing-doctors-poland
 16. https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/KGxr6/–Honorar-til-forskningssjef-er-korrupsjon

Nei Statsminister Erna Solberg. Hvilken rett har du til å kalle vaksinekritikere for uansvarlige foreldre?

ernaNår vår Statsminister Erna Solberg velger å stå frem i media med å kategorisere foreldre som av ulike grunner er kritiske til vaksiner som potensielle dårlige foreldre. Som i tillegg, etter Statsministerens egne utsagn velger helt feil med å utsette sine barn og andre barn for fare. For å helle mer bensin på bålet, så omtaler Erna Solberg alle kritikere av vaksiner som «vaksinemotstandere»  og som uansvarlige foreldre. (1)

Først av alt, så vil jeg spørre Statsministeren om hun kjenner til alle kritikerne til vaksiner i Norge? Kjenner Statsministeren til at det finnes foreldre i Norge som har mistet barn bare timer etter at MMR-vaksinen ble gitt? Har Erna Solberg hørt historiene om barna som døde samme dag/kveld som de fikk sin første barnevaksine i tremånedersalder hvor dødsårsak ble krybbedød? Eller barn som dør samme dag når de får sin vaksine ved seks måneder? Har Statsminister Erna Solberg møtt foreldre som i utgangspunktet hadde friske barn med normal utvikling og som brått og brutalt etter vaksinering aldri fikk normal kontakt med barnet sitt? Eller føler Statsministeren seg som et perfekt menneske og en ansvarlig mor, for at det i Norge finnes utrolig mange mennesker som har fått alvorlige sykdommer pga vaksiner? For ikke å glemme at det finnes mange mennesker rundt i Norge som mener de er rammet av vaksineskade. Disse familiene utgjør en gruppe av vaksinekritikere som Statsminister Erna Solberg mener gjør dårlige valg for sine barn.

Hva med en annen gruppe vaksinekritikere? Flere leger i Norge tilhører gruppen som også avstår vaksiner til egne barn. Hva med sykepleiere og andre helsearbeidere som har lest og erfart skadene som vaksiner kan forårsake? Mener Statsministeren at disse høyt utdannede menneskene har sett feil eller lest feil litteratur eller rett og slett er uansvarlige foreldre?

Hva med meg? Synes Erna Solberg virkelig at jeg er et uansvarlig menneske? Jeg har bla avtjent førstegangstjeneste og brukt ett år av livet mitt til å tjene Konge og Fedreland. Er det uansvarlig? Jeg arbeidet flere år på Nordsjøen for å bidra med sikkerheten til oljearbeiderne slik at AS Norge, kunne sørge for å være et av verdens rikeste land. Dette gjorde det i tillegg mulig for at du som Statsminister kan sørge for å finne de riktige postene i Stasbudsjettet, hvor du kan plassere pengene til sykehusdrift, skoler, sykehjem, nav osv. Du kan til og med betale deg selv en ekstra slant som du kan tilføre på lønnsslippen din og andre politikervenner. Dette kan da umulig være uansvarlig Fru Statsminister.

Hva med at jeg er blodgiver og for lengst fått min gullnål med over 80 blodgivninger? ca 40 liter blod som sykehusene kunne benytte til akutte situasjoner og noen ganger til forskning. Dessverre klarer ikke kroppen min å produsere mer blod enn at jeg kan gi mer enn max 4 ganger i året. Jeg skjønner at Statsministeren synes at jeg er uansvarlig. Jeg nevnte vel ikke at jeg to ganger faktisk har reddet barn fra drukningsdøden. Jeg vet at det var uansvarlig av meg å bade på vinteren den ene gangen. Jeg har også bidratt med flere tusen kroner til ulike innsamlingsaksjoner til Kreftforeningen, Røde Kors og andre organisasjoner i årenes løp. Dette er vel bare småpenger i forhold til dine bidrag med skattebetalernes penger og beklagelig veldig uansvarlig av meg.

Jeg har jo vært så uansvarlig at jeg med plettfri vandel har klart å produsere flere friske barn. Dessverre er mine barn dårlig butikk for legemiddelfirmaene og vaksineprodusentene, så det er vel en liten grunn til at jeg er uansvarlig. Når barna har vært syke opp gjennom årene har vi som foreldre vært hjemme og sørget for at de skal ha det godt og for at de skulle bli friske. Nå har disse uvaksinerte barna hatt kun milde symptomer når de ble rammet av skarlagensfeber, røde hunder,  vannkopper, kikhoste og andre bakterielle og virusinfeksjoner, uten behov for legehjelp. Jeg skjønner at du som hardtarbeidende mor heller vil dra på jobb som Statsminister eller tidligere som Minister for et annet departement. Og da er det vel lett for deg å si at jeg er uansvarlig og velger feil i livet mitt.

Det finnes flere tusen vaksinekritiske mennesker her i Norge som garantert har annen livshistorie, en annen måte de formulerer seg på, som har bidratt mer i samfunnet og som med egen vurdering og erfaring er gode foreldre til sine barn. Dette mener ikke du Erna Solberg, da du fremstiller deg som den perfekte mor.

Er du ansvarlig da Statsminister Erna Solberg og er dine valg de beste?

Vi kan starte med ditt syn på det du kaller vaksinemotstandere. Du kjære Statsminister Erna Solberg, synes det er helt i orden å samarbeide med et selskap som bedriver organisert korrupsjon og ikke minst omfattende forskningsjuks. At Statsministeren kaller disse vaksineprodusentene Merck og GlaxoSmithKline for ansvarsfulle, forteller vel at enten må Statsminister Erna Solberg være kjøpt og betalt av MMR-vaksineprodusenten Merck & Co eller regelrett stokk dum. At du Erna Solberg forguder folk som er eneansvarlig for å forårsake opp mot 100 000 dødsfall bare i USA for ikke å glemme flere hundre tusen som ble invalidisert. Bare i Norge er det også anslått at flere hundre mennesker døde. Årsaken var forskningsjuks. Dette er etter Erna Solberg sitt syn gode mennesker som viser ansvar og som er mye mer verdt enn oss uansvarlige vaksinekritikere. (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Du fremstår med din arroganse som mistenkelig religiøst overbevist over vaksinens fortreffelighet. Kanskje har du lest at BCG-vaksinen var et av de viktigste våpen vi hadde mot tuberkulose i Norge og bøyd deg i støvet mens du ukritisk sa «Halleluja». En vaksinekritiker ber deg sjekke de gamle tuberkuloseregistrene, Statistisk Sentralbyrå, MSIS og sammenlikner befolkningsvekst sammen med nedgangen i antall tuberkulose før BCG-vaksinen ble innført i 1947. Du Erna Solberg har jo som kjent god erfaring med bruk av Statistikk, og vil med dette se at BCG-vaksinen var det største humbug man hadde innført med tvang i Norge. USA som var mer rammet av tuberkulose sammen med Nederland har aldri benyttet BCG-vaksine og merkelig nok hadde de nøyaktig samme statistisk nedgang som fullvaksinerte Norge. Vi kan også spørre hvordan poliovaksinen har utryddet poliomyelitt i Norge, når statistikken viser nesten et nullpunkt før vaksinen ble innført på slutten av 50-tallet. det samme med kikhoste. Hvordan er det mulig at vaksinerte opplever å bli hardt rammet av kikhoste? eller at de som er vaksinert mot kusma blir smittet av kusma? og skulle jeg som vaksinekritiker tro på Folkehelseinstituttet om at de som er rammet av meslinger ikke er vaksinert? Folkehelseinstituttet har bevisst holdt unna skader etter vaksinering fra de gamle SYSVAK-Registrene, De har bevisst sørget for at veldig mange nordmenn ble vaksineskadd av Meningokokkvaksineforsøkene på slutten av 80-tallet og 90-tallet. De benektet også at det var noen sammenheng mellom disse forsøkene og de som ble rammet. En skal heller ikke glemme at de som er ansatt på Folkehelseinstituttet også har tett samarbeid med de to mest korrupte selskapene i verden Merck & Co og GlaxoSmithKline. Kanskje du Statsminister Solberg er hellig overbevist om at skolelæren din er korrekt og lever godt med den åndelige overbevisningen. Men vi som er kritiske til vaksiner synes alt dette skurrer, og er så klart uansvarlige i dine øyne.

Hva med de du omgir deg med?

Kort fortalt synes Statsministeren at man er uansvarlig, hvis man passer på å ikke sprøyte formaldehyd, phenol, rester av aborterte fostre, svekkede virus, bakterier, rester av ku, gris, kylling aluminium, polysorbat 80 osv inn i uskyldige barnekropper.

Men Statsministeren synes det er meget bra og ansvarlig at FRP Ministeren Søviknes, som har misbrukt en ung jente og kanskje ødelagt denne jentas liv, få ha en ministerpost i sin Regjering. Søviknes er i alle fall ikke så uansvarlig som Ernas vaksinemotstandere.

Erna Solberg mener at ansvarsfulle Stortingspresidenter innehar status i Frimurerlosje samtidig som man «mister» kontroll på budsjettet for å oppgradere Stortinget. Her føler jeg at mitt bidrag til AS Norge har blitt brått misbrukt.

Og hvem er dine venner Erna Solberg? Når man skal finne sin samarbeidpartner for å danne en Regjering, så er det tydelig at du liker at eldre damer, utfolder seg på smågutter og helst under myndighetsalder. Ventrelederen er visst et ansvarsfullt menneske, med å rave rundt truseløs på kornåkrene i Trøndelag hvor kornsirkler er det beste beviset på at Trine S Grande har stemplet inn og til norsk UFO-forenings store frustrasjon over nok et falskt bevis på utenomjordisk eksistens.

Litt enkel vaksinelære som en Statsminister bør kunne og som er grunnlag for at enkelte er uansvarlig å velger bort vaksiner.

De som er vaksinerte kan fungere som reservoirer for infeksjon og smitte de uvaksinerte. (Gjelder vaksiner som er fremstilt med svekket levende virus, bla. MMR (meslinger), fluvaks som nesespray, rotavaks,adenovirus, typhoid fever, herpes zoster, yellow fever, smallpox, oral polio)

How vaccinated kids infect the unvaccinated: http://www.greenmedinfo.com/…/how-vaccinated-kids-infect-no…
Utbrudd med smittsomme sykdommer forekommer ofte blant befolkninger som har høyt vaksinasjonsnivå:
http://21stcenturywire.com/…/us-measles-hoax-cdc-who-merck…/
Mye hets mot vaksinekritikkere er bl.a. fordi folk generelt tror at de som ikke vaksinerer er usolidariske, de tror at når en stor prosent av befolkningen er vaksinert at dette vil beskytte resten, altså flokkimmunitet.

FLOKKIMMUNITET GJELDER IKKE FOR VAKSINER.
Den gjelder kun når en befolkning er i kontakt med naturlig smittsomme sykdommer. Uansett hvor mange som er vaksinerte blir det ikke flokkimmunitet av vaksiner.

Immunolog Dr. Obukhanych, Stanford har uttalt at flokkimmunitet når det gjelder vaksiner er ønsketenkning og fungerer ikke i praksis.

Mange linker om “herd immunity” (flokkimmunitet):
http://www.wellwithin1.com/herdimmunity.htm

Vaksiner er ikke testet for karsinogenisitet, evne til å forårsake kreft; heller ikke for mutagenisitet eller for genotoksisitet; det gjøres ikke langtidsstudier for bivirkninger, heller ikke for sikkerhet vedrørende kombinasjoner av vaksiner som gis.

Komposisjon av vaksiner er faktisk ukjent til og med for leger da alle ingredienser ikke oppgis på grunn av forretningshemmeligheter.

Nye ingredienser oppdages lenge etter at vaksiner har vært på markedet.
Eks: potensielt kreftfremkallende SV40 i poliovaksiner som er blitt gitt til mange millioner mennesker, gris DNA i rota-vaksiner, genmanipulert HPV DNA bundet til aluminium i Gardasil som kan føre til horrible konsekvenser.

Det bør alltid være informert samtykke når det gjelder vaksinasjon. Dessverre, på grunn av bl.a. hemmelige ingredienser og mangel på informasjon og kunnskap om langtidsbivirkninger er informert samtykke en umulighet.

 

Jeg håper Statsministeren nyter sin rolle som ansvarsfull kvinne og mor, så får vi uansvarlige borgere sitte hjemme å skamme oss, å se hvordan en perfekt mor vil at det skal se ut hos ansvarlige foreldre.

62473200

 1. https://www.aftenposten.no/norge/i/oR8alB/Solberg-gar-i-rette-med-vaksinemotstandere
 2. https://politisksnusk.wordpress.com/2018/03/01/i-norge-kjoper-vi-barnevaksiner-fra-vaksineprodusenter-som-er-domt-for-omfattende-forskningsjuks-og-grov-korrupsjon/
 3. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/01/27/216604/norge-gir-flere-vaksinemilliarder
 4. https://www.aftenposten.no/norge/i/gwEq5/Hoybraten-griper-inn-i-legestrid
 5. https://no.wikipedia.org/wiki/GAVI-stiftelsen
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323047/
 7. https://www.aftenposten.no/norge/i/gEJp9/Tror-400-i-Norge-er-dode-av-Vioxx
 8. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/smittevernoverlege_-_-vaksinepabud-bor-vurderes-1.13928875
 9. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/
 10. https://www.drugwatch.com/vioxx/
 11. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/svineinfluensa/pengene-for-influensavaksine-er-snart-tjent-inn-igjen/a/587776/
 12. https://www.dagbladet.no/nyheter/legemiddelgigant-far-milliardbot-for-svindel/63237254
 13. http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/article10145495.ece
 14. https://e24.no/lov-og-rett/britisk-oekokrim-starter-korrupsjonsetterforskning-av-glaxosmithkline/23014276
 15. http://www.bbc.com/news/business-28748558
 16. https://www.nettavisen.no/økonomi/medisingigant-etterforskes-for-korrupsjon/230694.html
 17. https://www.theguardian.com/business/2014/apr/14/gsk-accused-bribing-doctors-poland/
 18. https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/KGxr6/–Honorar-til-forskningssjef-er-korrupsjon

 

 

I Norge kjøper vi barnevaksiner fra vaksineprodusenter som er dømt for omfattende forskningsjuks og grov korrupsjon.

kMeuh9ggbyxBUdrvpp1DtwszJOE9yO0tS_HnRfUk1tQg

Forbrytelser er tydeligvis lønnsomt og at norske skattekroner skal subsidiere multinasjonale selskaper som flere ganger er dømt for omfattende juks med medisinsk forskning og grov korrupsjon, bør frem i offentligheten. Hvordan kan politikere som bevilger penger til innkjøp av vaksiner fra de to største vaksineprodusentene Merck & Co og GlaxoSmithKline, tillate eller ha tillit til forskning og avtaler som blir gitt disse to selskapene? Hvordan har disse selskapene sammen med sine datterselskap, klart å bli de største vaksineleverandører til det norske barnevaksinasjonsprogrammet og EU, samt USA. For ikke å glemme GAVI-Stiftelsen, som Norge støtter med totalt 6,25 milliarder kroner i perioden 2016-2020. (1) Tidligere politiker Dagfinn Høybråten var en av våre politikere som tok klart avstand fra korrupsjon frem til han ble styreleder i Gavi-alliansen 2011. (2) Siden har det vært stille fra Høybråten. (3)

Vi har en Legeforening, Folkehelseinstitutt, Helsemyndighet, Helseminister, Regjering og Storting, som tydelig aksepterer at vi i Norge kjøper vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet, pandemilager, influensavaksiner og inngår milliard-avtaler om vaksineleveranser til Utviklingsland. Den norske stat bruker flere milliarder skattekroner per.år på kontrakter med disse vaksineprodusentene som har kontroll på forskningen som omfatter vaksiner, virkning, sikkerhet og gevinst på massevaksinasjoner. Folkehelseinstituttet benytter selv den forskning som produsentene leverer, hvor de kaller det for uavhengig forskning. Tross for at disse vaksineleverandørene er dømt til å betale flere milliarder dollar i erstatninger og fengselsstraffer for ledere i selskapene.

Hva har så Merck &Co gjort for noe galt, og er det så farlig det de gjorde?

Går man tilbake til 2005, finner man den mest alvorlige trenden i dette selskapets historie. Bruken av Ghostwriters for å produsere forskningsartikler i kjente tidsskrift. Ghostwriters var enten oppdiktede forskere eller forskere som aldri har bidratt i studiet. Vioxx-medisinen ble sett på som en revolusjon innen behandling av reumatiske lidelser og Merck kunne med hjelp av de forfalskede Vioxx-studiene, påvirke leger og medier til å markedsfører den trygge og effektive reumatikermedisinen Vioxx. (4) Merck& Co, nøyaktig samme selskap som det norske fagmiljøet for innkjøp av vaksiner og politiske beslutningstagere baserer sin forskning på, hadde manipulert studier og manipulert legestanden og politiske beslutningstagere. Dessverre tok det noen år før det omfattende jukset ble avslørt og vaksineprodusenten som Folkehelseinstituttet, Storting og regjeringen samarbeider med, hadde klart å sende opp mot 100 000 amerikanere, anslagsvis 100 000 europeere og anslagsvis 400 nordmenn til de evige jaktmarker, for ikke å glemme flere hundre tusen som ble invalidisert med lammelser og andre komplikasjoner. (5) Skal man i tillegg se humoren i dette, så ønsker en del journalister, kommuneoverleger og en håndfull politikere og tvangsvaksinere den norske befolkningen med MMR-vaksinen fra akkurat produsenten Merck & Co. (6)

Hvordan skal vi skattebetalere ta politikere, leger og forskere seriøst?

Når Arbeiderpartiet nå har valgt å bruke ordet tvangsvaksinering i sitt partiprogram, og Høyre, Fremskrittspartiet sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har stemt bort retten til at begge foreldre må samtykke for at barn skal vaksineres. For en vanlig person, ser det ut som politikerne støtter selskaper med omfattende forskningsjuks, som har medført dødsfall og invalidiserende sykdom for flere hundre tusen mennesker. De samme politikerne støtter de samme vaksineprodusentene som med hjelp av bestikkelser til forskere og politikere verden over for å få sine egenproduserte vaksiner inn i de nasjonale barnevaksinasjonsprogrammene. (7) (8)

GlaxoSmithKline har på samme måte benyttet forfalskning og manipulering av forskningsmaterialer i studier publisert i de mest seriøse medisinske tidsskrift. Dette selskapet sammen med Merck & Co har den samme påvirkning på politikere og forskere i Norge for å fremme sine vaksiner inn i det norske vaksineprogrammet. Her har Norge med Regjering og det norske oljefondet et etisk dilemma. Norge har en stor aksjemajoritet i GlaxoSmithKline og har store eierinteresser. I 2008 hadde Oljefondet, aksjer for 8,6 milliarder kroner i GSK og gir med dette et signal om at norske politikere støtter korrupsjon og manipulert forskning. (9)

Legemiddelfirmaet Glaxosmithkline (GSK) ble i 2012 bøtelagt for svindel etter feilmerking av antidepressiva. Forliket er det største av sitt slag innen det amerikanske helsevesenet.

GSK ble bøtelagt for å ha feilmerket de antidepressive medikamentene Paxil og Wellbutrin. Legemidlene, blant annet til behandling av barn og unge, var ikke godkjent av amerikanske myndigheter.

Legemiddelfirmaet erklærte seg skyldig og innrømmet i tillegg å ha holdt tilbake informasjon og kommet med uberettigede påstander om sikkerheten ved bruk av diabetesmedisinen Avandia.

GSK fikk tre bøter på til sammen tre milliarder dollar, nesten 18 milliarder kroner. (10)

I 2014, ble GSK dømt I Kina, for å ha brukt nærmere 30 milliarder kroner på å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus, noe som skal ha bidratt til å drive prisene opp. En kjent fremgangsmåte for GSK. Flere av GSK representanter ble dømt til lengre fengselstraffer og GSK måtte betale 3,1 milliarder kroner. (11)

I tillegg til å bestikke de riktige personene med ikke mindre enn 30 milliarder kroner så tilbyr de leger som skriver ut deres resepter, prostituerte og penger. Og når selskapet i tillegg sørger for ekstragoder til politikere hvor prostituerte og penger sørger for velvilje, kan det også gi forståelse hvordan overkåte politikere i Norge, ikke har noen skrupler med å inngå lukerative avtaler med GlaxoSmithKline. (12)

I 2014 ble GSK også beskyldt for korrupsjon i Syria. (13)

2004 ble GSK etterforsket for omfattende korrupsjon sammen med 4400 italienske leger. (14)

GSK er også tatt for korrupsjon i Irak og Polen. Søker man videre på GSK så finnes det både i Østerike, Tyskland og de fleste steder i Verden med samme tema. (15)

Som vanlig person så lyser det gjennom at man skal være bra hjernedød, for å benekte at dette ikke foregår i Norge også. Man skal i tillegg være bra blåøyd, hvis man i det hele tatt tror at to av verdens største legemiddelselskap ønsker at mennesker skal være friske. derfor er det like greit å avslutte denne artikkelen med de ordene tidligere Helseminister Dagfinn Høybråten sa til NRK, den gang han var klar på skillet mellom korrupsjon og ikke korrupsjon.

— Slike pengeoverføringer har ett navn, og det er korrupsjon, sier KrF-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten til NRK.

Han har nå bedt helseministeren om å engasjere seg i saken.

— At det er usunne koblinger mellom legemiddelindustrien og leger i Norge er ingen hemmelighet. Men denne saken er så spesiell at det ikke kan kalles vanlig praksis, sier han. (16)

 

 

 1. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/01/27/216604/norge-gir-flere-vaksinemilliarder
 2. https://www.aftenposten.no/norge/i/gwEq5/Hoybraten-griper-inn-i-legestrid
 3. https://no.wikipedia.org/wiki/GAVI-stiftelsen
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323047/
 5. https://www.aftenposten.no/norge/i/gEJp9/Tror-400-i-Norge-er-dode-av-Vioxx
 6. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/smittevernoverlege_-_-vaksinepabud-bor-vurderes-1.13928875
 7. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/
 8. https://www.drugwatch.com/vioxx/
 9. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/svineinfluensa/pengene-for-influensavaksine-er-snart-tjent-inn-igjen/a/587776/
 10. https://www.dagbladet.no/nyheter/legemiddelgigant-far-milliardbot-for-svindel/63237254
 11. http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/article10145495.ece
 12. https://e24.no/lov-og-rett/britisk-oekokrim-starter-korrupsjonsetterforskning-av-glaxosmithkline/23014276
 13. http://www.bbc.com/news/business-28748558
 14. https://www.nettavisen.no/økonomi/medisingigant-etterforskes-for-korrupsjon/230694.html
 15. https://www.theguardian.com/business/2014/apr/14/gsk-accused-bribing-doctors-poland
 16. https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/KGxr6/–Honorar-til-forskningssjef-er-korrupsjon

Hvorfor ønsker korrupte pervoer og mennesker med trang til å begå overgrep mot barn, obligatorisk vaksinering i Norge?

vaccs_dees-300x266

Det har den siste tiden vært publisert en del artikler, hvor ulike personer og ulike autoritetsfigurer har ymtet frem et påbud til å vaksinere barn og helsearbeidere med MMR-vaksine, pga økt forekomst av meslinger i Europa. Virkemidlene er per definisjon tvangsvaksinering. Disse avvikerne som glatt kommer ned til det laveste avskummet man møter i samfunnet, vil tvangsvaksinere meg? mine barn? venner? og resterende familie? IKKE FAEN!!!

Om en kommunelege til daglig driver oral-analstimuli overfor vaksineprodusenter og en liten elite av potensielle overgripere, som får en seksuell nytelse av å se barn tvinges til å vaksineres tross foreldres valg av ikke å vaksinere, er for meg en krigserklæring. Disse pervoene står akkurat i samme kategori for meg i dag som nazilegen Dr. Josef Mengele gjorde for etterlatte etter holocaustdrapene. Felles for disse legene, er de fundamentalistiske overbevisningene om at de tror de gjør det riktige. Mengele eller «dødsengelen» som han ble kalt, utførte umenneskelige eksperimenter på jøder og sigøynere av sadistisk karakter uten noen form for vitenskapelig verdi.

Når disse tilhengerne av tvangsvaksinering, nå plutselig blir mer aggressive mot barna til en gruppe mennesker, som har valgt bort vaksiner av ulike årsaker, er det vel lov til å anklage disse forskrudde pervoene som både korrupte og som avvikere. Ser man på selskapene som produserer bla MMR-vaksinen (meslinger, røde hunder og kusma), så er det ikke et eneste selskap i hele verden, som har forfalsket flere studier enn akkurat GlaxoSmithKline og Merck &Co. Forfalskningene av studier er at de har benyttet såkalte «Ghostwriters» oppdiktede personer som ikke har vært med i studiene, de har holdt tilbake informasjon og overestimert virkningen i positiv favør. Holdt tilbake informasjon hvor opp til 100 000 mennesker døde og ukjent antall mennesker endte opp som invalidisert (vioxx-skandalen 2005) De samme 2 vaksineprodusentene har også flere ganger blitt dømt for omfattende korrupsjon i grov skala. Ja til og med i Norge har samme produsenter blitt fersket for å ha betalt leger med innflytelse i bla vaksineinnføring med penger. les mer om dette her:

https://politisksnusk.wordpress.com/2016/10/31/har-noen-fortalt-de-norske-jentene-hvem-som-skremmer-dem-til-a-ta-hpv-vaksinen/

Jeg stoler ikke på disse vaksineprodusentene og ikke en eneste pervo kommer i nærheten av mine barn eller meg for å prøve med såkalt tvangsvaksinering. At de som støtter tvangsvaksinering i tillegg nyter å se at overvaksinerte barn får leukemi, utvikler hjerneskade, diabetes som øker, flere får astma og allergier, sterk økning av autisme og psykiske sykdommer, så er det faktisk ingen kjente sykdomstilfeller i den gruppen av uvaksinerte jeg kjenner. Jeg sier ikke at de uvaksinerte er friskere, men det er uansett tragisk å se at de foreldre som følger de råd som kommer fra slike tvangsvaksineovergripere, blir beskyldt for drap på sitt nyvaksinerte barn, må følge barn til graven etter sykdom som ser ut som er en følge av vaksinasjon, eller følge sine barn med en årelang kasteballdiagnose i psykiatrien. Det ser ut som vaksineprodusentene synes en slik mersalgsprinsipp er bra. For det er vel ingen bombe at de samme vaksineprodusentene også produserer de fleste medikamenter inne psykiatrien, astma, diabetes, kreft, allergier osv. Og jeg finner ingen logisk forklaring på at disse to farmasigigantene ønsker at mennesker skal være friske. Så prøv gjerne å bruke tvang på meg og min familie, så får vi se hva konsekvensene blir.

Så var det selvfølgelig den religiøse overbevisningen om at vaksiner er den gudommelige eliksyr som  «alle» barn må ha for å i det hele tatt klare og vokse opp. For meg er det selvfølgelig trist å se at foreldre lytter til slike dommedagsprofeter og bruker sine barn som en slags innvielsedåp i den medisinske legemiddelindustrien når de vaksinerer sine nyfødte, uten en gang å bakgrunnsjekke produsentene av vaksinen som barnet skal få. Prøver forresten en stakkars forelder å stille noen vanskelige spørsmål til vaksinatøren på Helsestasjonen, så kommer det noen religiøse strofer om sykdom, pest, død og jordens undergang, uten at dette kan verifiseres. Vi som ikke tror på Merck & Co og GlaxoSmithKline og deres korrupte venner på Folkehelseinstituttet, blir fort stemplet som konspirasjonstenkere. Vel, en ganske idiotisk stempling. Jeg tror ikke på vaksiners fortreffelighet. feks. hvordan kan vi i Norge ha flere kikhosterammede som er vaksinert? Hvorfor får vaksinerte kusma?, eller influenzavaksinerte utvikler influenza? Hvorfor ikke forske på hvorfor de norske uvaksinerte barna ikke utvikler de sykdommene som vaksinerte får? Regner med at svaret blir, at det er etisk uforsvarlig studie. Og så lenge det siste spørsmålet ikke tør å få et vitenskapelig svar, så vil det finnes mange som er kritiske til vaksiner og er redde for at vaksiner gjør mer skade på lang sikt, enn de 20 minuttene som er satt av til reaksjoner/bivirkninger i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Når Olympiske Leker blir et B-mesterskap, hvor man ekskluderer de beste løperne, er medaljene Norge tar null verdt.

norge

Beste måten å gjøre medaljesankingen til Norge, Sverige, USA, Finland og Tyskland enklere, er å påstå at de desidert beste utøverne er dopet eller at alle russiske utøvere er underlagt et statsstyrt dopingregime. Dette til tross for at ingen av de ekskluderte russiske topputøverne har avlagt positiv dopingtest. Samtlige av de beste russiske utøverne er til og med frikjent i den høyeste rettsinstans for idretten CAS.

Norge klarte for mennene å sikre gull, sølv og bronsje på 3 mila, men jeg klarer ikke å se gleden over denne medaljehamstringen. I Russland har vi feks, Langrennsløperne Aleksandr Legkov, Maxim Vylegzjanin og Sergej Ustjugov, som er blitt anklaget for doping, men ikke noen prøver, eller andre bevis støtter denne teorien. Norges medaljer er ikke fortjent i denne sammenheng, da man har utestengt utøvere som kunne kjempet om disse medaljene. Så påstanden om at OL har blitt et B-mesterskap, er riktig.

Et samlet Europa og USA har benyttet utenrikspolitisk uenighet mot Russland som nasjon, med å straffe hardtarbeidene russiske idrettsprofiler, med per dags dato oppdiktede påstander om Statsorganisert dopingprogram og med dopede utøvere, tross ingen bevis på påstandene. Når de samme russiske utøverne i tillegg frikjennes i CAS, velger IOC å se bort fra frikjennelsen, med å ikke la disse utøverne få konkurrere i OL.

Skal man i tillegg se komikken med IOC som ekskluderer de beste russiske utøverne fra OL, for at den sykelige Astmanasjonen Norge, lettere kan sikre seg flere medaljer. Ikke bare er de russiske utøverne blitt ofret for politisk tilhørighet, tross at hele Europa burde være evig takknemlig for at våre venner i øst, sørget for at hele Europa ikke snakker tysk, med sin kamp mot Tyskland under andre verdenskrig. Nå har IOC heldigvis ingen motforestillinger med å la Nord Korea få benytte OL som en slags propagandaidrettslek, hvor dette landet som i likhet med USA, Kina og en del av disse arabiske sharialandene, driver et lystbetont brudd på menneskerettigheter hvor tortur, dødsstraff og andre straffesanksjoner benyttes for å tilfredsstille landets ledere. Dette støtter Norge og dette støtter IOC.

USA har som vanlig klart å stå for bevisføring, med såkalte uavhengige rapporter og i dette tilfellet  McLarenrapporten. Media har brukt denne rapporten som en slags fasit på de påstandene som mer ser ut som et bestilingsverk enn en rapport. Troverdigheten på  McLaren-rapporten, har omtrent like mye bevis, slik USA klarte å legge frem uavhengige bevis på at Saddam Hussein hadde et arsenal av kjemiske våpen, hvor de klarte å få tillatelse fra de Europeiske ledere om invasjon av Irak.

Hva med våre sunne friske skiløpere? Når jeg vokste opp, var det vanlig at det var 1 eller 2 som hadde astma på skolen. De med diagnosen ble som oftest sett på som sykelig og hadde en del problemer med å være med i fysiske aktiviteter, som gym og turer i skog og mark. I dag må jeg virkelig ta tilbake den påstanden, da det faktisk er vår tids nye supermennesker som ligger timevis i astmainnhaltaorpustemaskiner og kommer ut fra spesialbygde astmabusser som en nyoppladet superhelt og med supermuskler og superkondisjon danker ut angivelig dopede russere. En kan vel trygt si at dersom en annen nasjon enn Norge klarer å vinne et stakkars skigull, så må disse nasjonene ha løpere som doper seg.

Nei dette OL- i Sør Korea gidder jeg ikke kaste bort et sekund på å se, da det er like stor interesse som et såkalt lokalt amatørskirenn eller konkurranse, hvor de store trekkplastrene er ekskludert. Ser man på interessen for OL så har man i tillegg klart å utestenge sikre publikummangneter. IOC burde kanskje åpne opp for at de aldrene gigantene som har vært et sikkert trekkplaster for lekene i 3-4 siste OL, burde vært sikret noe man kunne kalles æresplass. Feks Ole Einar Bjørndalen, Petter Nortug og ikke minst alle de resterende landene, som har vært med å gjøre vinterlekene til noe spesielt.

Journalister ødelegger menneskeliv. Ensidig Journalistikk med påståtte offer i Arbeiderpartiet.

64fd5cb8aa072ad6702fcf7c8d2c11c9

De siste dagene har overskriften i de fleste medier i Norge vært preget av Arbeiderpartiets nestleder angivelige upassende oppførsel mot kvinnelige partifeller i Arbeiderpartiet. Jeg har ingen hensikt til hverken å forsvare «upassende oppførsel» eller forsvare kvinner som angivelig føler sg krenket. Jeg ønsker at noen kan fortelle meg hva som egentlig har skjedd?

Hverken VG, Dagbladet, NRK, TV2, Aftenposten eller andre medier har gjort sin rolle med å gi leserne annet enn internt sladder, løse påstander, alvorlige beskyldninger som at Arbeiderpartiets nestleder som i årevis har vært en respektert  politiker plutselig skal vise seg å være nærmest som en ustoppelig seksualforbryter innad i Arbeiderpartiet. Journalistene i nevnte medier har altså allerede dømt Trond Giske ut fra påstander som ingen lesere vet hva omhandler. Det virker mer som at journalistene driver en ensidig heksejakt, hvor noen har ropt «heks heks» mot Trond Giske og nestlederen klarer ikke å gjøre annet enn å si unnskyld for sin oppførsel.

Som jeg har forstått det, har ikke Giske hverken voldtatt, truet, brukt sin posisjon for seksuell utnyttelse, han har heller ikke tafset eller befølt sine kvinnelige partikollegaer i Arbeiderpartiet. Som leser spør jeg om det er noe hold i disse anklagene mot nestlederen, er det levert anmeldelse som beviselig kan fortelle om Giske har utsatt noen for en alvorlig seksuell krenkelse? Som leser spør jeg også om det er intern maktkamp i Arbeiderpartiet, som drives av Arbeiderpartifeministene i Oslo og som bruker oppdiktede eller overdrevne beskyldinger mot Nestlederen for å få kontroll og makt over partiet.

Har dialektspråket, eller trøndersk kultur blitt vridd til at feks et kompliment blir oppfattet som en alvorlig seksuell krenkelse? kan en tidligere uskyldig flørt som ofte skjer mellom menn og kvinner blitt et sjalusidrama hvor en part tar hevn med å anklage sin tidligere flørt. Det hjelper heller ikke at Giske er trønder, og kan ha en humor og språk som blir misforstått av de fine Arbeiderpartifruer i Oslo.

Men hvorfor er det viktig å henge Trond Giske i en gapestokk allerede nå? hvem er offeret/ofrene?, hva har han egentlig gjort? Har han gjort noe galt i det hele tatt? Burde ikke de grove anklagene vært behandlet av politi, rettsleger, jurister, de involverte og partiledelsen før journalister kaster seg over saken som utsultede gribber, kun med den hensikt å skape en overgriper?

For meg som ikke stemmer Arbeiderpartiet eller har noen grunn til å forsvare personer i Arbeiderpartiet, er denne artikkelen et stort spørsmål om hva journalister gjør med mennesker. Som menneske er det vondt å se at påstander om et menneske som har vært aktiv og respektert i politikken tross mine motsetninger kan bli behandlet slik. Jeg har heller ikke noe til overs for den kvinnelige feministgruppa i Oslo som ønsker å forvolde makt mot mine barn og andre barn og familier som er kritiske til vaksiner. En kan også stille spørsmål om hvem er det som har noen interesse av å gi Arbeiderpartidamene i Oslo en seksuell oppmerksomhet.?

https://politisksnusk.wordpress.com/2017/03/14/valgsprak-for-ap-2017-arbeiderpartiet-macht-frei/

Folkehelseinstituttet baserer HPV-vaksinens sikkerhet, på grov korrupsjon når de benytter EMA.artikkel fra 11 november 2015.

corrupt (1)

2 november 2017 publiserte Nordic Cochrane Center, innklaging av European Medicines Agency EMA sikerhetsvurdering og den administrative deltakelsen hvor det fremkommer at det norske Legemiddelverket og ikke minst Folkehelseinstituttet benytter seg av råmaterialer vedrørende sikkerhet av HPV-vaksiner som er basert på grov korrupsjon, forskningsjuks, underrapportering av skader etter HPV-vaksiner, ledende medlemmer i EMA som eier patentrettigher på vaksiner, medlemmer som har eierinteresser i legemiddelselskaper som produserer HPV-vaksiner, manipulering av studier og manipulering av forskningen knyttet til HPV-vaksiner. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har i hovedsak benyttet seg av denne EMA-artikkel fra 2015 og vil med fortsatt bruk, gi sin støtte til grov korrupsjon og gi sin fulle støtte til at det er vaksineprodusentene og patentrettighetseierne av vaksiner som fører dokumentasjonen gjennom European Medicines Agency.

Det er ikke mange dagene siden, Folkehelseinstituttet gikk ut i pressens overvåkingsorgan faktisk.no og fortalte det norske folk at sikkerheten på HPV-vaksinen er sikker og ufarlig. Det blir også presisert at effekten er udiskutabel. Faktasjekkerne fra faktisk.no tar det for gitt at Folkehelseinstituttet har gitt korrekt informasjon og ikke minst Kreftregisteret. Men hva er fakta? Hvor er journalistene når det publiseres bevis 2 november 2017 for at hele EMA-artikkelen er gjennomsyret av grov korrupsjon, manipulerte skadedata, tilbakeholdelse av alvorlige bivirkninger. Vil Folkehelseinstituttet virkelig støtte at Administrerende Direktør i European Medicines Agency EMA, har patentrettigheter på vaksiner de anbefaler ? Jeg trenger ikke si noe mer, da jeg er rimelig sikker på at denne saken får følger.

http://nordic.cochrane.org/news/complaint-filed-european-medicines-agency-over-maladministration-related-safety-hpv-vaccines

Vitenskapens uavhengige Forskningsinstitusjon Nordic Cochrane Center, har klaget inn European Medicines Agency (EMA), for deres rapport på 40 sider publisert 11 nov 2015. Rapporten som omhandler «sikkerheten til HPV-vaksinen» som er ment å beskytte mot Livmorhalskreft.

Man kan trygt si at vitenskapens voktere jobber for Cochrane Collaboration, hvor forskningsjuks avdekkes og man prøver i beste ånd som en helt uavhengig institusjon og være på vakt mot korrupsjon og falske medisinske publikasjoner. les mer her.

https://no.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration

Cochrane Center tok for seg 10 alvorlige bekymringer rundt sikkerheten og håndteringen av informasjonen som EMA-rapporten var bygget opp på. Det er verdt å vite at det Norske Legemiddelverket henter sin informasjon derifra og med at Legemiddelverket er Norges kontrollkomitee for at forskning, legemidler og vaksiner har fulgt internasjonale standarer for kvalitet, så følger Folkehelseinstituttet etter å henviser til samme rapporter og forskning. Og for HPV-vaksinene, så kan Folkehelseinstituttet henvise til rapporten fra EMA om sikkerhet fra 11 nov 2015.

Hva er punktene til Cochrane Center? Jeg velger å ta for meg kun 4 av punktene, så er det opp til leseren selv å lese linkene.

En av punktene omhandler om EMA har vært åpen og ansvarlig mot befolkningen og respektert borgernes rettigheter til å opplyse om usikkerhet knyttet til sikkerheten til HPV-vaksinene. Det er tatt opp ekstrem hemmeligholdelse, med livslang konfidensialitetsavtale, som EMA har pålagt sine arbeidsgruppemedlemmer og vitenskapelige eksperter. Cochrane vektlegger om dette er nødvendig;  eller om det er legitimt:  Da det er i offentlig interesse; og garanterer at administrasjonen har legitimitet. Det er stilt et stort spørsmålstegn om,  EMA Administrerende Direktør Guido Rasi, har interessekonflikter i forhold til eierskap og patentrettigheter på HPV-vaksinen. Hvor EMA «ikke synes dette er noe problem at G.Rasi og flere andre personer bak rapporten fra EMA er tilknyttet HPV-vaksineprodusentene og har patentrettigheter på HPV-vaksiner».

https://patents.justia.com/search?q=guido+rasi

Det er i rapporten tatt for seg manipulering av innrapportert skader etter HPV-vaksinen og alvorlige komplikasjoner er blitt holdt unna rapporten.

Utdrag for de nye føringslinjene i EMA, som er fra 6. oktober 2017 og signert av Guido Rasi. Den starter med å si at EUs lovgivning, klart sier at medlemmene av de vitenskapelige komiteer og eksperter ikke skal ha økonomisk eller
andre interesser i farmasøytisk industri som kan påvirke deres upartiskhet. I tillegg alle Indirekte interesser som kan forholde seg til farmasøytisk industri skal innføres i et register.

 

Det å ta for seg bruddstykker av Cochrane instituttet sin gjennomgang av EMA-rapporten av 11 november 2015 tar dessverre for lang tid. Rapporten som Norske Helsemyndigheter benytter kan lastes ned :

Klikk for å få tilgang til WC500197129.pdf

Med en slik rapport tilgjengelig, bør norske myndigheter med umiddelbar virkning stanse HPV-vaksinering av jenter og ikke minst kreve full etterforskning av EUs European Medicinec Agency.

AAEAAQAAAAAAAARsAAAAJGJhMGU1YjEwLTM5MGEtNGIxNS1hYzFmLWI4ZWI3YTNjZmMxYg (1)

Cochrane Institut klage på EMA- rapport fra 11/11-2015

Klikk for å få tilgang til Complaint-to-EMA-over-EMA.pdf

 

Tilsvar Faktisk.no som etter 13 måneder har oppdaget 1 stk feil av ca 3267 referanser på en av Politisk Snusk sine referanser.

585856461c00000a070ec769

Vedrørende Politisk Snusk bloggpost publisert 4 november 2016

https://politisksnusk.wordpress.com/2016/11/04/folkehelseinstituttet-har-glemt-a-opplyse-om-at-hpv-vaksinen-gardasil-gir-kreft/

Har de såkalte faktasjekkerne fra Faktisk.no klart å finne en såkalt faktafeil på denne artikkelen.

Artikkelen ble skrevet her 4 november 2016 og det ble konkludert i den linkede artikkelen at Gardasil- vaksinen «gir kreft». Dette ut fra det publiserte studiet fra 19 april 2015, som opprinnelig konkluderte med at dette var tilfelle.

Da vi publiserte artikkelen 4 november 2016, for over ett år siden, så var dette fremdeles den konklusjonen som var tilgjengelig på nett. Vi har problemer med å ta Faktisk.no sin faktasjekk seriøst, nå som det har gått over ett år og konklusjonen plutselig har blitt noe annerledes enn det som opprinnelig ble publisert.

Politisk Snusk vil i denne sammenhengen si at vi regner med at det «ikke» har vært noe form for press eller trusler på forskerne som kom frem til denne konklusjonen for 2 år og 7 måneder siden, ettersom konklusjonen er noe annerledes i dag.

Det er også litt spekulativt at Faktisk.no, har gitt Bloggsiden Politisk Snusk 3-4 linjer med tilsvar og at Faktasjekkerne fra Faktisk.no henter åndelig inspirasjon og kunnskap fra Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret for å avklare hva som opprinnelig er den «korrekte» fakta. Tilsvaret gies her, da våre varslere/skribenter skal få lov til å forbli anonyme.

Faktisk.no er et eierskap med representanter fra VG, Dagbladet, NRK og TV2. Vi i Politisk Snusk drives av egne midler på frivillig basis. Det er med stor glede vi nå ser at statssubsidierte medier har fattet interesse for en konkurrerende medievirksomhet. Og vi alle vet jo at den journalistikken som disse 4 medievirksomhetene drifter er «balansert og selektivt faktabasert».

Kopi av skriv fra Faktisk.no

Navn: Silje S. Skiphamn

Email: silje@faktisk.no

Nettside: http://faktisk.no

Kommenter: Hei,

Jeg er journalist i Faktisk.no. Vi har faktasjekket blogginnlegget «Folkehelseinstituttet har «glemt» å opplyse om at HPV-vaksinen Gardasil gir kreft». Den konkrete påstanden vi har faktasjekket er «HPV-vaksinen Gardasil gir kreft».

Konklusjonen er at dette er helt feil. Konklusjonsteksten vår er som følger:

«Det er ikke riktig at HPV-vaksinen Gardasil fører til kreft. Tvert imot er det veldokumentert at vaksinen bidrar til å redusere risikoen for livmorhalskreft. Den amerikanske studien som bloggeren baserer sin påstand på, tar ikke for seg forekomsten av livmorhalskreft over hodet. Politisk Snusk har presentert en fullstendig feilaktig tolkning av forskningen.»

Dette baserer vi på orginalartikkelen det vises til et sammendrag av og intervjuer med fageksperter i Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet. Her er lenke til originalartikkelen: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21645515.2015.1066948?needAccess=true

Vi vil gi forfatteren av blogginnlegget mulighet til å komme med et kort tilsvar til konklusjonen (3-4 setninger). Dette skal publiseres som en del av faktasjekken. Frist for å komme med tilsvar er klokken 10 i morgen, tirsdag 14. november.

Med hilsen

Silje S. Skiphamn
Journalist i Faktisk.no
silje@faktisk.no
916 09 220

Når ondskapens nettroll plutselig tar på seg en gråtkvalt offermaske. Didrik Søderlind har visst glemt hva han har utsatt mennesker for.

6aKxrH6F

På 2 dager har jeg sett Didrik Søderlind med gråtkvalt og selvkomponert artikkel først fra nettstedet som han selv har redaktøransvar for

Kreftmobberne

og ikke minst Human-etisk Forbunds sin nyhetsside

http://fritanke.no/kommentar/de-sprenger-skalaen-for-alt-man-kan-forestille-seg-av-menneskelig-oppforsel/19.10640

Og om det ikke er nok så har han klart å selge offerrollen sin til

http://www.dagen.no/Nyheter/Nettmobbing/Blir-mobbet-på-nettet-fordi-han-har-kreft-540942

For personer selv som har møtt denne personens ufyselige personlighet, så kommer det ikke akkurat som noen bombe at Søderlind har skaffet seg noen uvenner opp gjennom årene. For å bare si det klart en gang for  alle. Jeg unner ikke en eneste person kreft, heller ikke Didrik Søderlind, uansett hvor uenige vi er.

Men kjære Didrik Søderlind. Vi kan begynne med dine egne verbale angrep på personer. Du har vel ikke glemt dine egne ord, hvor du flittig bruker ordene «ekstremfeminist, ekstrem alternativutøver, høyreekstremist, ekstremistisk vaksineekstremist, Holocaustfornekterantivaksineekstremist. Dette bare pga en nedlatende holdning for ulike meninger. Jeg har sett deg skrive nedlatende om en av dine meningsmotstandere på Humanist.no, samme periode som vedkommende svevde mellom liv og død. Du har på twitter drevet og mobbet en person pga at personen tapte et søksmål mot en av dine mednettroll. Du og Foreningen Skepsis i Norge sammen med den Svenske Skeptikeforeningen, har faktisk holdt på å ødelegge en av verdens mest anerkjente forskere Professor i Sosiologi Eva Lundgren  en norsk/svensk kjønns- og voldsforsker. Du har jo til tider skrytt av å vært journalist i Forskning.no, selv om det du skriver, havner mest på egne anekdoter, hvor du lever deg fantasifullt inn i historien du skriver, men dessverre langt fra noe som har med forskning å gjøre. Du var faktisk ikke nådig med Professor Eva Lundgren, hvor du i starten av historien prøver å latterliggjøre henne som en ekstremfeminist. I tillegg angriper du Eva Lundgren med at hun kommer med merkelige konspirasjonsteorier. Du angriper Eva Lundgren pga hennes årelange forskning på vold mot kvinner, og hvem som utfører volden.

Du angriper ikke bare Eva Lundgren sin forskning i artikkelen, men også kvinner som har blitt utsatt for overgrep og vold «disse krisensenterkvinnene» som du pent kaller kvinner som er utsatt for vold og overgrep. Mens du bedyrer uskylden til satanister og latterliggjør Eva Lundgren på en stygg måte, som er både støtende og tolkes som mobbing av forskeren og voldsutsatte kvinner, er det også verdt å merke seg at din venn fra Skeptikerbevegelsen Asbjørn Dyrendal og deg som person er de enste personene i Norge som har angrepet og prøvd å ødelegge kvinnen og forskeren Eva Lundgren. Hva var dere redde for? At Eva Lundgren hadde funnet svar om okkulte pedofile nettverk, i » La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep.» 1994 eller var det slik at både Professor ved NTNU Asbjørn Dyrendal og Didrik Søderlind var redde for de funnene Eva Lundgren fant i sine tidligere forskningsartikkler om temaet vold og overgrep mot barn og kvinner?

https://forskning.no/religionshistorie-seksualitet/2008/02/ekstremfeminisme-og-konspirasjonstenkning

https://forskning.no/meninger/kronikk/2008/02/kjonnskrigen-og-eva-lundgren

At Didrik Søderlind sammen med den norske Skeptikerbevegelsen faktisk har prøvd å ødelegge en kvinnes liv og en viktig kvinne som faktisk har utrettet viktige funn og funnet svar om overgrep, vold og drap mot barn og kvinner. Er kanskje det styggeste Skeptikerbevegelsen i Norge har gjort. Og ikke minst sammen med sine svenske skeptikervenner. Så noen sympati for at du er syk eller føler deg mobbet Søderlind får du ikke herifra.

Kanskje Didrik Søderlind fikk med seg at Eva Lundgrens forskning vant frem og er akseptert for lengst. Jeg tviler på at Didrik Søderlind er i stand til å komme Eva Lundgren til lilletåa i forhold til å være en skeptikerkverulant kontra Lundgren som har fått sin anerkjennelse og heder innen medisinsk forskning, rettsvesen, politi, krisesenterbevegelsen og til og med en lov som er innført etter hennes forskning. Den såkalte «Kvinnefredsloven»

Noen jobber med forskning mens andre dyrker sitt sataniske alter ego som The Lord Bassington og kler seg i en annen rolle. Og selvfølgelig sammen med sin okkulte stormester John Færseth alias Frater Zog.

http://lordbassingtonbassington.blogspot.no/2014/05/softly-bespoken.html

http://lordbassingtonbassington.blogspot.no/search/label/religious%20reflections

full body  IMG_1095

Mange flere historier om deg Didrik Søderlind, men for at leserne skal slippe å lese mer om stakkars mannlige offer, som tydeligvis har lært hva ordet karma betyr, så skal det avsluttes her. Jeg ser du synes det er trasig å bli kalt «dildohead»? Når man har vært journalist i Playboy Didrik Sødelind, akkurat som du har vært, så vil nok den vanlige norske beboer forstå at det er vel ikke akkurat det verste man kan si til noen. Personlig ser jeg ofte dere snakker ofte om «kalkunfitter, nazihorer og annen styggdom og henviser til at en eller annen har sagt dette, men er dette en fri fantasi? eller sitter du og ljuger? Jeg har fulgt deg og dine venner fra Human-etisk Forbund og Skepsis, men ser aldri at noen slenger slike kommentarer til deg eller andre. Så faktisk tror jeg du sitter og dikter opp mye av den elendigheten du kommer opp med i de 3 nevnte offerrolleartiklene.

Har du glemt din egen artikkel fra 31 juli 2015, hvor du angriper en stor gruppe mennesker som bruker bakgrunn «Livets Harde skole». her generaliserer du personer som har opplevd vanskelige perioder i livet med sykdom og personlige tragedier som en gjeng med sykelige fundamentalister som har meninger, men som egentlig burde vært fratatt både pc og internettilgang pga at de har andre meninger enn deg selv. Du mener de er finansiert av Nav. sitater hentet fra artikkelen.

Opptakskrav:

Livet’s Harde Skole har ingen opptakskrav. Det eneste du trenger er en datamaskin og nettilgang. Og best av alt: Det er helt gratis!

Dessverre godkjennes ikke studiene av Statens lånekasse for utdanning, så studielån blir nok ikke aktuelt. Den gode nyheten er at det likevel er mulig å få utdanningen fullfinansiert av NAV.

Kurstilbud:

Blant Livet’s Harde Skoles mest populære kurs er «Pedofili og jødehat: SANHETEN om Islam», «Lær og avslør APe-diktaturet!!!» og «Feminazismen». På fordypningsseminaret «Frankfurterskolen og Kulturmarxismen» lærer du hvordan disse tre fagene henger sammen.

Særlig viktig er retorikkdelen av pensum. I «Rett fra levra!!!» lærer du å skrive på en måte som viser at du representerer Folket. Slikt er viktig når du skal tale den venstrevridde storbyeliten, politisk korrekte «forskere» og andre kulturquislinger midt imot.

http://www.vl.no/meninger/spaltist/livets-harde-skole-1.378743

At du i tillegg ber om at mennesker du ikke er enige i skal blokkeres for å ikke få frem ytringer, med å ensidig anklage personen for at han plager andre, blir ikke bare feil, men viser at du er en ondskapsfull person med manglende empati.

19146108_1548078191897276_3013768062689794253_n

John Færseth  latterliggjør og synes det er koselig at en familiefar har tapt en runde i retten.

faerseth-har-du-bil-neppe-mye-lenger-ha-ha-ha

17634453_1464577830247313_4263980336848987946_n

Mer om John Færseth kan leses her :

https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

Så Didrik Søderlind, her har jeg tatt for meg et tilfelle av personer du har prøvd å ødelegge, gjennom dine kanaler i mediebransjen, dine artikler, nettrollkommentarer og enkle skjermdumper. Krudtaa er ikke den eneste mannen heller ikke Eva Lundgren som eneste kvinne, men jeg stopper her.

Jeg ønsker deg god bedring, og send gjerne en unnskyldning til Eva Lundgren. Du er voksen nå og av ren respekt så burde du gjøre det. Både for Eva Lundgren, voldsutsatte kvinner, og barn og unge og kvinner som er utsatt for grove overgrep.